ดูข้อมูล หมวดหมู่สินค้าในร้านค้า VirtueMart
เป็นการเข้าไปดูว่าในร้านค้าได้มีการจัดหมวดหมู่สินค้าไว้อย่างไรบ้าง สินค้ามีกี่หมวด
1. คลิก สินค้า
2. คลิก ประเภทสินค้า
3. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการ หมวดหมู่สินค้า ที่มีอยู่ในร้านค้า
4. รายชื่อหมวดหมู่ ที่โปรแกรมสร้างไว้เป็นตัวอย่าง ขณะทำการติดตั้ง VirtueMart เช่น iPhone, iPod กรณีของ iPod จะมีหมวดย่อย ก็จะแสดงข้อมูลคล้ายตัวอย่าง
5. รายละเอียด เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดสินค้านั้นๆ
6. สินค้า เป็นจำนวนสินค้าที่มีอยู่ภายในหมวดนั้นๆ เช่น iPhone มีสินค้า 2 รายการ ให้ คลิกที่ แสดง เพื่อดูข้อมูลสินค้า
7. เผยแพร่ เป็นคำสั่งให้แสดงหรือซ่อนหมวดหมู่นั้นๆ สินค้าบางประเภทไม่มีการขายแล้ว ก็คลิกเครื่องหมายถูกให้เป็น X เพื่อซ่อน ไม่ต้องแสดงในร้านค้า เพราะไม่ขายแล้ว
8. เรียงลำดับหมวดหมู่สินค้า คลิกปุ่ม สามเหลี่ยม เพื่อเลื่อนหมวดสินค้านั้นๆ ไปด้านบน หรือลงล่าง
9. การจัดเรียง หมวดหมู่สินค้าอีกวิธีหนึ่ง ให้พิมพ์หมายเลขลงไป แล้วคลิก Save รูปแผ่น ดิสก์
10. ลบ เป็นคำสั่งลบ หมวดหมู่สินค้า นั้นๆ ออกไป กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายสินค้านั้นๆ ก็ลบออกไปเลย
11. ถ้าผู้อ่านได้ฝึกทดลองทำตามหนังสือ ก็จะมีหมวดหมู่สินค้าเพิ่มเข้ามาเช่น เต๊นท์ เครื่อง ครัว เก้าอี้สนาม
12. คำสั่ง สร้างใหม่ สำหรับสร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่
13. คำสั่ง เผยแพร่ สำหรับเผยแพร่หรือแสดงหมวดหมู่สินค้านั้นๆ ให้ปรากฏบนเว็บไซต์
14. แสดง # 20 คำสั่งเลือกให้แสดงสินค้าครั้งละกี่รายการ All แสดงทั้งหมดทุกรายการ