การลบหมวดหมู่สินค้าใน VirtueMart
ในการติดตั้งโปรแกรม VirtueMart ท่านใดที่ได้เลือกให้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง ก็จะเป็นการ ติดตั้งหมวดหมู่สินค้าตัวอย่างเช่น iPhone, iPod หลักจากที่คลิกๆ ดูตัวอย่าง เข้าใจดีแล้ว ก็จัดการ ลบหมวดหมู่ตัวอย่างเหล่านี้ออกไป
ก่อนจะลบหมวดหมู่ตัวอย่างนั้น จะต้องลบรายการสินค้าในหมวดนั้นๆ ออกไปก่อน จึงจะ ลบหมวดหมู่สินค้าได้
1. ต้องการลบหมวดเดียว คลิก ปุ่ม ถังขยะด้านหลัง
2. ต้องการลบมากกว่าหนึ่งหมวด ให้คลิกติ๊กถูกเลือกหมวดนั้น
3. คลิกคำสั่ง ลบ
4. ก่อนจะลบหมวดสินค้า ต้องลบสินค้าที่อยู่ในหมวดนั้นๆ ออกไปก่อน แนะนำให้เลือก หยุดเผยแพร่ไปก่อน แล้วเลือก สถานะให้แสดงเฉพาะหมวดสินค้าที่ถูกกำหนดให้ เผยแพร่เท่านั้น