การจัดการกับหมวดหมู่สินค้าใน VirtueMart
สินค้าที่มีอยู่จะต้องจัดระบบระเบียบ เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย แนะนำให้ไปดูเว็บไซต์ขาย สินค้าหลายๆ ที่ เพื่อดูเป็นแนวทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ขายสินค้าแบบเดียวกับที่เราจะทำ สำหรับ ตัวอย่างที่ผู้เขียนเลือกมาประกอบในหนังสือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้ง (ข้อมูลสมมุติ)
หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
1. หมวด เต๊นท์ มี 2 หมวดย่อยอีกก็คือ
1.1 หมวดย่อย เต๊นท์โดม
1.2 หมวดย่อย เต๊นท์สปริง
2. หมวด เครื่องครัว
3. หมวด เก้าอี้สนาม

ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่สินค้าใน VirtueMart
1. คลิก สินค้า>>เพิ่มหมวดหมู่สินค้า
2. หรือคลิก หมวดหมู่สินค้า ในส่วน Quick Icon

3. พิมพ์หรือระบุรายละเอียดลงไป
- เผยแพร่ คลิกติ๊กถูก เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าชมมองเห็น
- Title ชื่อหมวดหมู่ ก็คือ เต๊นท์
- รายละเอียด พิมพ์ลงไป เช่น
หมวดหมู่สินค้าประเภทเต๊นท์ เช่น เต๊นท์แบบโดมที่รองรับจำนวนคนได้หลายคน เต๊นท์สปริง หรือเต๊นท์โยน สะดวกในการกางและเก็บ เหมาะสำหรับพักแรม แบบเดี่ยวๆ คนเดียว
- หมวดหลัก = Default-Top-Level
4. เสร็จแล้วคลิก Save หรือ บันทึก
5. การสร้างหมวดหลักที่เหลือ เช่น เครื่องครัว เก้าอี้สนาม จะปฏิบัติคล้ายๆ กัน

การสร้างหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่หลัก เต๊นท์
ในหมวดหมู่เต๊นท์จะมีหมวดหมู่ย่อย 2 หมวดก็คือ เต๊นท์โดมและเต๊นท์สปริง การสร้างหมวด หมู่ย่อยให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิก สินค้า
2. คลิก เพิ่มหมวดสินค้า
3. ชื่อหมวด พิมพ์ลงไป เช่น เต๊นท์โดม
4. รายละเอียดพิมพ์ลงไป เช่น
เต๊นท์โดมประเภทต่างๆ เช่น ขนาด 2-3 คนนอน หรือ 3-4 คนนอนหรือเต๊นท์ที่รองรับได้ มากกว่า 10 คนนอน
5. หมวดหมู่หลัก คลิกเลือก เต๊นท์
6. แสดงสินค้าต่อแถว ระบุจำนวนสินค้าของหมวดนี้ ต้องการให้นำมาแสดงกี่รายการต่อ แถว ลองไม่เกิน 3 รายการดูก่อน มากกว่านี้ ดูจะไม่สวย
7. คลิก Save หรือ บันทึก

หมวดหมู่ย่อย เต๊นท์สปริง
กำหนดรายละเอียดตามตัวอย่าง วิธีสร้าง ปฏิบัติคล้ายๆ กัน กับการสร้างหมวดหมู่ย่อย เต๊นท์โดม
ชื่อหมวด = เต๊นท์สปริง
รายละเอียด
เต็นท์โยน สะดวกในการกางและเก็บ มี 2 ขนาด แบบ 1 คนนอน และแบบ 2-3 คนนอน
หมวดหลัก = เต๊นท์

ข้อมูลหมวดหมู่หลักที่เหลือ
เป็นตัวอย่างที่ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกสร้างข้อมูลหมวดหมู่สินค้า ก่อนจะประยุกต์ให้เป็น ของตนเอง เมื่อเกิดความเข้าใจอย่างดีแล้ว
หมวดเครื่องครัว
ชื่อหมวด = เครื่องครัว
รายละเอียด
อุปกรณ์ทำครัว ประกอบอาหาร จาน ชาม ช้อน กะทะ หม้อ เตาแก๊ส ฯลฯ
หมวดหลัก = Default-Top-Level
แสดงสินค้าต่อแถว = 3

หมวด เก้าอี้สนาม
ชื่อหมวด = เก้าอี้สนาม
รายละเอียด
เก้าอี้สนาม สะดวกในการพกพา พับได้ มีหลายขนาด หลายราคาให้เลือก
หมวดหลัก = Default-Top-Level
แสดงสินค้าต่อแถว = 3