ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบต่างๆ ในเมืองไทยเรา จะใช้วิธีธรรมดาๆ ไม่ซับซ้อน ไม่มีระบบขั้นตอนยุ่งยากนัก มาดูตัวอย่างแบบต่างๆ ที่ใช้ๆ กัน จะได้นำไปประยุกต์ใช้ กับร้านค้าออนไลน์ของคุณผู้อ่านได้
วิธีที่ง่ายที่สุด จะค้าขายสินค้าอะไร ก็ลองดูตัวอย่างที่คนอื่นเค้าได้ทำไว้ เข้าไปดูร้านค้าเหล่า นั้น เพื่อจะได้นำมาดัดแปลงใช้กับร้านของเรา

ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้า ใน VirtueMart
ตัวอย่างที่ 1 การสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบของ VirtueMart
ระบบการสั่งซื้อสินค้าที่สร้างขึ้นในโปรแกรม VirtueMart จะมีหลายขั้นตอน ที่ลูกค้าจะ ต้องเลือกหรือทำรายการตามนั้น จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ ระบบแบบนี้จริงๆ แล้ว ทำออกมาเพื่อรองรับร้านค้าขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบการซื้อขายสินค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพที่สุด ในการนำมาใช้งานจริงนั้น ร้านค้าขนาดเล็กอาจเลือกใช้เพียงบางขั้นตอน เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ไม่เสียเวลาในการสั่งซื้อ คลิกไม่กี่ครั้ง ก็เสร็จสิ้นการทำงาน