A. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ร้านค้าก่อนใช้บริการ
ลักษณะของร้านค้าที่สร้างด้วย VirtueMart ส่วนใหญ่จะบังคับให้เป็นสมาชิกของร้านค้า ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ได้ เช่น สั่งซื้อสินค้า แสดงความคิดเห็น โพสต์หรือตอบคำถาม ในเว็บบอร์ด การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องระบุที่อยู่ของสมาชิกลงไปด้วย ในกรณีที่สมาชิกได้สั่งซื้อ สินค้าในร้าน โปรแกรมก็จะนำที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ มาใช้เป็นที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
1. คลิก ลงทะเบียน
2. พิมพ์ข้อมูลลงไป ช่องที่เป็น * เป็นช่องบังคับต้องพิมพ์
3. คลิกติ๊กถูก ยอมรับข้อตกลง
4. คลิก ส่งการลงทะเบียน
5. ส่งข้อมูลเสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่ระบบของร้านค้าในฐานะสมาชิกทันที และจะเข้าไปยังหน้า แสดงสินค้า