B. ดูข้อมูลอีเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก
ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกร้านค้า เช่น Username และ Password จะ ถูกส่งไปยังอีเมล์ ที่ได้ป้อนลงไปในการสมัครเป็นสมาชิก เผื่อลืมรหัสผ่าน บางเว็บไซด์จะต้องคลิก ยืนยันหรือ Activate เพื่อให้การสมัครมีผลสมบูรณ์
1. ผู้เขียนสมัครโดยใช้อีเมล์ของ Yahoo ก็จะเข้าไปอ่านอีเมล์ใน Yahoomail
2. คลิก Inbox กล่องจดหมาย เก็บอีเมล์ ที่ส่งเข้ามา

3. จะพบจดหมายที่ส่งมาจาก kcamp คลิกชื่อจดหมายไปอ่านเนื้อความข้างใน
4. เนื้อความข้างในจดหมาย มีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน