C. ดูข้อมูลที่สมัครเป็นสมาชิกใน VirtueMart
เป็นการดูข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของร้านค้าโดยเจ้าของร้าน ว่าสมาชิกคนนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรืออาจเข้าไปแก้ไขข้อมูลบางอย่าง
1. คลิก ผู้ดูแลระบบ>>ผู้ใช้งาน
2. รายชื่อผู้ใช้งานเช่น teerachai ที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
3. คลิกที่ชื่อ ไปดูข้อมูลของสมาชิกรายนี้

4. แก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ โดยจะแก้ไขได้สองส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในฐานะผู้ซื้อสินค้า