การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าใน VirtueMart
A. ดูข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า

1. คลิก สินค้า>>ความคิดเห็นของลูกค้า
2. ข้อความคิดเห็น คลิกชื่อสินค้าที่ต้องการดู

B. ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
1. คลิกผู้ดูแลระบบ>>การตั้งค่า

2. ในส่วนอนุญาตให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นหรือโหวตให้คะแนนคลิกเอาเครื่องหมายถูก ออกไป เป็นการยกเลิกการทำงาน