ปกติโปรแกรมจะใช้ที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกร้านค้า แต่การแสดงขั้นตอนนี้ จะมีตัวเลือก ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งสินค้าได้
1. ตัวเลือก สถานที่จัดส่ง
2. ถ้าไม่ต้องการให้แสดงขั้นตอนนี้ ก็คลิกเอาถูกออก
3. ถ้าเลือกให้แสดงขั้นตอนนี้ ก็จะปรากฏหน้าจอดังตัวอย่าง
4. สามารถคลิก ปรับปรุง หรือ เพิ่มสถานที่จัดสั่งใหม่ได้ เช่น ให้ส่งไปที่สำนักงาน ส่งไป ที่บ้านไม่ได้ อันตราย! (สินค้าเป็นอะไรกันแน่)