การขนส่งทำได้หลายแบบ และมีผู้ให้บริการหลายบริษัท เช่น ไปรษณีย์ไทย FedEx ฯลฯ ถ้าเป็นการซื้อขายภายในประเทศ ร้านค้าส่วนใหญ่จะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย เพราะสามารถ ตรวจสอบตำแหน่งของสินค้าได้ ว่าตอนนี้ส่งถึงที่ใดแล้ว ใกล้ถึงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือยัง
นอกจากไปรษณีย์ไทยแล้ว ก็ยังมีบริษัทขนส่งอีกมากมาย ซึ่งเราสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบ ว่า สินค้าจะถูกส่งไปที่ได้ เพื่อให้ลูกค้าไปติดต่อรับของเอง เช่น ผู้เขียนสั่งอะไหล่รถที่วรจักร ก็จะ แจ้งให้ทางอู่ให้ไปรับสินค้าที่ใดได้บ้าง ไม่ต้องเดินทางไปเองถึงที่
1. ตัวเลือก วิธีการขนส่ง
2. ถ้าไม่ต้องการให้ปรากฏก็คลิกเอาถูกออก
3. ในขั้นตอน เลือกวิธีการขนส่ง จะแสดงข้อมูลให้เลือก
4. การคิดค่าขนส่ง อัตราค่าขนส่งและผู้ให้บริการค่อนข้างซับซ้อน ผู้เขียนจะกล่าวถึงอย่าง ละเอียดในบทที่ 9