ปรับแต่งขั้นตอนการสั่งซื้อให้เหมาะสม
ขั้นตอนการสั่งซื้อจะมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน อาจลดบางขั้นตอน เหลือให้น้อยที่สุด เพื่อความ สะดวกของลูกค้า
1. ขั้นตอน เลือกสถานที่จัดส่ง ปกติจะใช้ที่อยู่ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
2. ขั้นตอน เลือกวิธีการขนส่ง ขั้นตอนนี้อาจยกเลิกกรณีที่เป็นการซื้อขายในประเทศโดยจะ ใช้วิธีนัดแนะวันเวลาให้ลูกค้าไปรับสินค้า หรือส่งโดยพนักงานขับรถส่งของก็ได้
3. ขั้นตอนเลือกวิธีชำระเงิน เป็นขั้นตอนบังคับ ยกเลิกไม่ได้ แต่ปรับแต่งได้
4. ขั้นตอน ยืนยันการสั่งซื้อ เป็นขั้นตอนบังคับเช่นกัน ยกเลิกไม่ได้

ตัวอย่างการปรับแต่งขั้นตอนการสั่งซื้อแบบต่างๆ
ดูการตั้งค่าขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. คลิก ผู้ดูแลระบบ>>การตั้งค่า
2. คลิกแท็ป สั่งซื้อ
3. คลิกติ๊กถูกเพื่อเลือก หรือเอาถูกออกเพื่อไม่เลือกขั้นตอนใดๆ
4. คลิก บันทึก