บทความแนะนำแนวทางการฝึกฝนตัวเองเพื่อหารายได้พิเศษหรือรายได้หลักด้วยการเป็นนักเขียนบทความด้านไอที คอมพิวเตอร์ เทคโน การใช้อุ ปกรณ์อีเล็คทรอนิคต่างๆ

 

บทความด้านไอที สอนใช้แอพ สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ เทคโนโลยี่ แท็บเล็ต มือถือ รีวิวอุปกรณ์ต่างๆ เป็นบทความที่ทำงานได้ง่าย เขียนง่ายและ ตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งการที่เว็บไซต์เหล่านั้นจะได้รับความนิยมมีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากนั้น จะต้องมีบทความ จำนวนมากในเว็บไซต์

อาชีพนักเขียนด้านนี้จึงไปได้ดี และไปได้อีกนาน ซึ่งอาจไม่เพียงแค่รับจ้างเขียนบทความเท่านั้นแต่อาจจะทำเว็บไซต์ของตนเองด้วยก็ดี เพราะจะ สามารถหารายได้จากการติดป้ายโฆษณา Google Adsense อย่างในเว็บ siamebook.com ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ทำได้ ง่ายๆ แค่อัพเดทบทความดีๆ ลงในเว็บไซต์เท่านั้นเอง

ประเภทของบทความเกี่ยวกับไอที

บทความแนวนี้ค่อนข้างกว้างและหลากหลายมาก แต่ละแบบจะมีความยากง่ายในการเขียนบทความต่างกันไป

รีวิวอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไอที

การเขียนบทความแนวนี้อาจจะเป็นการทดสอบการใช้งานสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น รีวิวมือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น การเขียนบท ความแนวนี้ค่อนข้างยากในการหาอุปกรณ์มาทดสอบ นอกเสียจากจะเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมมาก บริษัทต่างๆ ส่งอุปกรณ์มาให้ทดสอบ

ส่วนที่หลายคนนิยมก็จะใช้การแปลจากเว็บไซต์ต่างๆ ประเทศ และนำภาพประกอบมาใช้ด้วยเช่นกัน หรืออาจจะดูรีวิวใน Youtube แล้วจับภาพมา ทำบทความซึ่งต้องเก่งภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน ฟัง และแปลได้

รีวิวแอพ โปรแกรมต่างๆ

การเขียนบทความในแนวนี้ค่อนข้างง่าย ทั้งการเขียนบทความและภาพประกอบก็ง่ายเช่นกัน เพราะสามารถจับภาพหน้าจอได้ทันที การเขียนบท ความอาจจะเขียนจากประสบการณ์ทดสอบใช้งานแอพหรือโปรแกรม

ซึ่งนอกจากจะรับเขียนบทความแล้ว อาจจะรวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่มหรือทำอีบุ๊คขายก็ได้ หรืออาจจะส่งไปลงในนิตยสารต่างๆ เป็นอีก ช่องทางในการสร้างรายได้ ซึ่งจะได้หน้าประมาณ 300-400 บาทขึ้นไป

ข่าวไอที ข่าวเทคโนโลยี่

การเขียนบทความแนวนี้จะเป็นการหาข่าวมาเผยแพร่อาจจะหาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ แล้วแปลเป็นภาษาไทยอีกที มีหลายคนที่รับเขียนบทความ แนวนี้ โดยคิดเป็นเดือน โดยจะหาข่าวมาลงเว็บไซต์ให้ทุกวัน

แต่บทความแนวนี้มีข้อเสียก็คือ เนื้อหาตายเร็ว เพราะเป็นแค่ข่าวเท่านั้น ไม่เหมือนแนวอื่นที่จะใช้ได้นาน จึงต้องเร็ว เขียนให้เร็ว และขายให้เร็วเช่น กัน

บทความสอนใช้งานโปรแกรม หรือเฉพาะทาง

การเขียนบทความแนวนี้อาจจะเลือกเพียงบางด้าน เช่น สอนเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ สอนการใช้งานเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ ข้อดีก็คือ จะช่วยให้มีความรู้เฉพาะทาง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ เช่น เขียนบทความสอนเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ เมื่อศึกษาจนมีความรู้อย่างดี แล้ว อาจจะเขียนโปรแกรมขาย แทนการเขียนบทความสอนเป็นต้น

การศึกษาเฉพาะทางแบบนี้ หลายคนยังสามารถรับงานพิเศษด้วยการเป็นอาจารย์สอนได้อีกทาง

จะเริ่มต้นเขียนบทความอย่างไรดี

การเขียนบทความด้านไอทีหรือด้านอื่นๆ ต้องปฏิบัติคล้ายๆ กัน อ่านให้มาก และฝึกเขียนให้มากก็จะเขียนได้ดี ซึ่งควรจะออกแบบเนื้อหา หัวข้อให้ เป็นระบบไว้ เพื่อความง่ายในการเขียนบทความ เช่น
1. ชื่อบทความ หัวข้อที่จะเขียนอาจจะเลือกดูบทความ กระทู้ยอดนิยมในเว็บดังๆ เพื่อดูความสนใจของผู้คน เป็นแนวทางในการเลือกเรื่องที่จะเขียน หรืออาจจะใช้ Google Adword ค้นหาความสนใจของผู้คนได้เช่นกัน
2. บทความควรมีภาพธัมเนล จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน และช่วยให้ขายบทความได้ง่ายกว่า บทความที่ไม่มีภาพประกอบ
3. ย่อหน้าแรกประมาณ 2 บรรทัด เป็นย่อหน้าที่จะเขียนให้น่าสนใจ น่าติดตามอ่านเนื้อหาส่วนที่เหลือ
4. อ่านเพิ่มเติม เป็นการใช้ปุ่มหรือลิงค์อ่านเพิ่มเติมให้คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาส่วนที่เหลือ

5. เนื้อหาที่เหลือ แยกอธิบายตามหัวข้อ แต่ละหัวข้อให้ใช้ตัวหนา ส่วนข้อความอธิบายนั้น การเขียนบทความด้านไอทีจะเขียนง่าย เพราะส่วนใหญ่จะ อธิบายไปตามลำดับ ข้อที่ 1, 2, 3 ......
6. ภาพประกอบแต่ละหัวข้อให้พิมพ์หมายเลขที่ตัวภาพด้วย เพื่อความง่ายในการอ่านของผู้อ่าน ไม่เสียเวลาค้นหาคำสั่ง ในภาพ

โปรแกรมหรือเครื่องมือช่วยเขียนบทความ

1. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร อาจจะใช้ Word หรือโปรแกรมฟรีอย่าง Libre Office Word ก็ได้ เพราะจะมีตัวนับคำ ทำให้รู้ว่า บทความนั้นมีกี่คำ เพราะ การเขียนบทความเพื่อขาย จะนับจำนวนคำ เช่น 400-500 คำ 200 บาท เป็นต้น
2. โปรแกรมจับภาพหน้าจอ มีหลายตัวเช่น ScreenHunter, Snagit,
3. โปรแกรมย่อขนาดภาพและเปลี่ยนชื่อไฟล์ เช่น Photo Resizer เพื่อจัดการย่อขนาดภาพให้เหมาะสม ซึ่งจะใช้ภาพขนาดความกว้างไม่ประมาณ 600 -700 pixels
4. โปรแกรมแต่งภาพ พิมพ์ตัวเลข หรือข้อความลงบนภาพเพื่ออธิบายภาพให้สื่อความหมาย เข้าใจง่ายขึ้น เช่น Photoshop, Photoscape

5. โปรแกรมบีบย่อไฟล์ สำหรับบีบย่อไฟล์เพื่อจัดส่งให้ผู้ซื้อบทความ
6. โปรแกรมจัดทำเอกสารแบบ PDF การส่งมอบบทความให้ลูกค้านั้น อาจจะทำเป็นไฟล์ PDF ใด้ดูตัวอย่าง หากลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อก็ค่อยส่งมอบไฟล์ บทความใด้อีกที โปรแกรมจัดหน้าเอกสารแบบง่ายๆ อาจจะใช้ Libre Office Word สามารถ Save ไฟล์เป็น PDF ได้ทันที

อาชีพรับจ้างเขียนบทความเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ทำได้ง่ายมาก เพราะคนรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นกันอยู่แล้ว แต่การเขียนบทความนั้นเป็น ทักษะที่ต้องฝึกฝน แต่เมื่อทำได้ดีแล้ว ก็จะมีช่องทางหาเงินที่ง่ายมาก เหมือนการทำบทความในเว็บนี้ ซึ่งไม่ได้ขาย แต่เน้นหารายได้จากการคลิกโฆษณา เป็นหลัก เมื่อก่อนเคยพิมพ์หนังสือขาย ก็ทำได้รายได้ดีทีเดียว

การเขียนบทความเป็นอาชีพที่ทำเป็นงานส่วนตัวได้เลย ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร แถมลงทุนไม่มาก มีคอมพิวเตอร์เก่าๆ สักเครื่องก็ใช้งานได้ หรือ หากทำบทความเกี่ยวกับแอพต่างๆ มีแท็บเล็ตหรือมือถือ Android เครื่องเดียวก็ทำเงินได้แล้ว ไม่ได้ลงทุนมากเหมือนอาชีพอื่น

  

เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเขียนบทความ :