ปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาหลักของคนเรา เพราะทุกคนจำเป็นจะต้องใช้เพื่อซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ และใชัจ่ายในสิ่งที่ไม่จำ เป็นเพื่อสนองความอยาก ความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างหลัง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และนำมาซึ่งความทุกข์ใจ เมื่อไม่สามารถ สนองความต้องการของตนเองได้ แล้วจะทำอย่างไรดี

 

แนวทางป้องกันไม่ให้มีเรื่องทุกข์ใจเรื่องปัญหาการเงิน

การป้องกันไม่ยาก แต่ก็ต้องศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการเงินของตัวเอง ก็จะพอช่วยลดปัญหานี้ลงได้ เพราะปัญหาการเงินของคนเรา ส่วนใหญ่เกิดจากความอยากสบาย อยากมีความสุข แบบผิดๆ โดยการใช้เงิน ซื้อสิ่งต่างๆ มาช่วยสร้างความสุขให้ตัวเอง ต้องมีรถรุ่นใหม่ จึง จะมีความสุข ต้องมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ เป็นต้น ดังนั้นต้องแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน และมีวินัยให้มาก เผื่อไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และ สิ่งที่ฟุ่มเฟือย ไม่ ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้

 

วางแผนการใช้เงินให้เพียงพอกับปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพ

สิ่งสำคัญลำดับแรก ก็คือการให้ความสำคัญกับการวางแผนใช้เงิน เพื่อใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยพื้นฐาน อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยา รักษาโรค มือถือ ให้เพียงพอเพื่อการดำรงชีพเสียก่อน การใช้เงินในลักษณะนี้จะไม่มากมายนัก เช่น
1. การกินอาหารให้ครบ 3 มื้อ ค่าใช้จ่ายต่อวันก็ไม่ได้มากมายนัก หากเลือกกินตามร้านอาหารธรรมดาทั่วไป ไม่เน้นร้านแพงๆ ซึ่งความแพง ไม่ได้ปริมาณอาหาร หรือคุณภาพของอาหารที่ดีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่แพงเพราะทางร้านต้องการกำไรมากๆ เช่น ไข่เจียวจานละ 80 อย่างนี้


2. เตรียมปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เน้นเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น อย่างเสื้อผ้า หากมีมากพอแล้ว ยังใช้ได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ ออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้ เจ็บป่วย เลือกซื้อมือถือที่มีคุณภาพ ทนทาน เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย และ เปลี่ยนก็ต่อเมื่อ พังแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้จริง อย่างมือถือของ Black Berry รุ่นนี้ มันตกยุคแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้ว อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยน เมื่อเทียบกับมือถือแอนดรอยด์บางรุ่น แม้จะเก่ามาก แต่ยังใช้ดูยูทูป เล่นไลน์ได้ ใช้งานพื้นฐานที่จำเป็นได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน เป็นต้น

 

หากสามารถวางแผนและเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายกับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ ชีวิตก็จะไม่เครียดมากเกินไปนัก อาหารก็มีเพียงพอสำหรับ ทุกมื้อ ไม่อดมื้อ กินมื้อ ของใช้อื่นก็มีครบ ไม่ขาด เพียงเท่านี้ ชีวิตก็จะมีความสุขในระดับหนึ่ง มีเงินใช้เพียงพอกับการใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละ วันแต่ละเดือน

 

วางแผนใช้เงินกับสิ่งของฟุ่มเฟือย สิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ

การใช้เงินของคนเรานั้น จะหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือย เสียเป็นส่วนใหญ่ และหากชีวิตไม่ประสบปัญหาทุกข์ใจ ทุกข์กาย อย่างสาหัส เพราะ ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินในลักษณะนี้ น้อยคนจะยอมรับ หรือหยุดสร้างปัญหาให้ตัวเองต้องทุกข์ใจในเรื่องนี้ เช่น การผ่อนรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ราคาหลักล้านบาท ทั้งๆ ที่การเงินยังไม่ดีนัก วินัยการเงินก็ไม่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาการเงิน ต้องอยู่อย่างยากลำบาก เพราะการผ่อนรถยนต์มี รายจ่ายที่ตามมาค่อนข้างมาก และยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นหนี้ระยะยาว เมื่อสามารถผ่านปัญหาในลักษณะนี้ไปได้ หลายคนจะเริ่มรู้ว่า สิ่ง ของฟุ่มเฟือยนั้น สร้างปัญหาให้ชีวิต หากรู้ไม่เท่าทัน จะให้เกิดปัญหาการเงินที่ยากจะแก้ไข

 

หากควบคุมตัวเองในเรื่องการใช้จ่ายไม่ได้ ไม่มีวินัยการเงิน มักจะใช้จ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือย ก็ต้องระวัง อย่าใช้เงินในส่วนที่กันไว้เป็นรายจ่ายที่ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำรงชีพประจำเดือน ต้องมีวินัยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการใช้เงินที่ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายระยะยาว อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง อย่างการผ่อนรถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ หากพบว่า ตัวเองไม่มีวินัยการเงิน ก็ต้องระวังในเรื่องนี้ให้มาก ก็จะไม่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจ ทุกข์ กายมากนัก

 

การควบคุมตัวเองในเรื่องการใช้จ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือย ไม่มีความจำเป็น มีหลายอย่างที่เราสามารถลดละเลิกได้ ต้องฝึกวินัย อย่าปล่อยให้เกิด เป็นความเคยชิน เช่น
1. ต้องกินกาแฟทุกวัน กาแฟแก้วละ 40 บาท หรือ 1,200 บาท ต่อเดือน
2. ต้องดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา ทุกวันๆ ละ 1-2 ขวด หรือประมาณ 3,000 กว่าบาท ทุกเดือน
3. ต้องเข้าร้านทำผม ทุกอาทิตย์ ฯลฯ

 

การสร้างนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยต้องระวัง เพราะมักจะนำมาซึ่งปัญหาการเงิน ทำให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจเกี่ยวกับการเงินในอนาคต และ ปัญหานี้ แก้ไขยากมาก เพราะความอยากของคนเรานั้น ไม่มีขีดจำกัด ไม่เหมือนการกินอาหารที่จำเป็น ร่างกายกินได้แค่ไหน ก็แค่นั้น กินข้าวได้ 2 จาน 100 บาท ก็แค่นั้น อิ่มแล้วก็จบ แต่ความอยากของคนเรา มีเงินเท่าไรก็ไม่พอ

 

ความทุกข์ใจในเรื่องการเงินของคนเราจึงมีสาเหตุมาจาก ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ของคนเรา หากสามารถควบคุมได้ ปัญหาการ เงินจะลดลง