เป็นการส่งอีเมล์ให้ใครสักคน ในการทำงานจริงแนะนำให้พิมพ์จดหมายไว้ในโปรแกรม Notepad ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ต จะประหยัดชั่วโมงโทรศัพท์มากกว่า การเข้าเน็ตแล้วก็มานั่งพิมพ์จดหมาย เมื่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ก็อปปี้ข้อความในโปรแกรม Notepad เข้ามาในส่วนที่ให้พิมพ์จดหมายสะดวกกว่า
1. คลิกแท็ป Compose
2. คลิกและพิมพ์ E-Mail ของผู้รับในช่อง To : เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. คลิกและพิมพ์ชื่อจดหมาย ในช่อง Subject เช่น happy birthday
4. คลิกและพิมพ์เนื้อความจดหมาย ในช่องด้านล่าง แต่ถ้าได้พิมพ์ไว้ใน Notepad และก็อปปี้ ไว้แล้ว ก็นำเข้ามาด้วยคำสั่ง Edit>>Paste
5. คลิกปุ่ม Send เพื่อส่งจดหมาย