จากตัวอย่างจะพบว่า มีจดหมายขยะ โฆษณาเพียบ อะไรก็ไม่รู้ก็สามารถลบออกไปได้ โดยคลิก ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้าน หน้าแล้วคลิกปุ่ม Delete
1. คลิกติ๊กถูกเลือกจดหมายที่จะลบ ในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า
2. คลิกปุ่ม Delete คอยสักครู่ เพื่อให้โปรแกรมจัดการลบจดหมาย
3. จดหมายที่เหลือหลังได้ลบไปแล้ว