เป็นการส่งจดหมายเหมือนกันแต่มีการแนบไฟล์อื่นๆ ไปด้วย อาจเป็นไฟล์ภาพที่คุณ และ ผองเพื่อนไปเที่ยว ไฟล์งาน Word, Excel ฯลฯ
1. จัดการพิมพ์จดหมายให้เรียบร้อย
2. คลิก Add/Edit Attachments
3. จะปรากฏหน้าจอใหม่ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่จะแนบไปกับจดหมาย
4. ในที่นี้ต้องการส่งไฟล์ภาพไปให้เพื่อน ก็คลิกเลือกภาพที่ต้องการ
5. คลิก Open เพื่อนำไฟล์ไปใช้
6. แล้วคลิกปุ่ม Attach
7. ไฟล์ถูกเพิ่มเข้ามา สังเกตุได้จากชื่อไฟล์ในช่อง Attachments ชื่อไฟล์คือ 01901_003.gif ขนาดของไฟล์ 8K น้อยมากๆ โปรแกรมจะจำกัดไว้ห้ามเกิม 1024K
8. ระหว่างนี้โปรแกรมจะโหลดไฟล์ต้องใช้เวลาสักครู่ เสร็จแล้วก็คลิก OK

 

9. จะกลับไปที่หน้าจอให้ส่งจดหมาย ในส่วน Attachments จะพบชื่อไฟล์ภาพที่จะแนบ ไปกับจดหมายคือ 01901_003.gif
10. คลิก Send เพื่อส่ง
11. เมื่อส่งไปเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Your message has been sent ... อาจคลิกลิ้งค์ Return to Inbox เพื่อกลับไปยังตู้จดหมายของเรา