1. ชี้เมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรมใน System Tray แล้วคลิกปุ่มขวาเพื่อเรียกคำสั่งลัด
2. คลิกปุ่มซ้ายที่คำสั่งตัวเลือก จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ
3. กำหนดการทำงานตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK