1. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะปรากฏไอคอนชอทคัทเรียกใช้โปรแกรมอยู่บนหน้าจอ Windows การเข้าโปรแกรม ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนนี้
2. จะปรากฏไอคอนของโปรแกรมใน System Tray แสดงว่าโปรแกรมพร้อมที่จะทำงานแล้ว
3. คลิกที่ไอคอนของโปรแกรมใน System Tray
4. ก็จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมขึ้นมา การเปิดโปรแกรมในลักษณะนี้จะทำเมื่อต้องการ ตรวจสอบสถานะการทำงาน ว่ามีการดาวน์โหลดไฟล์อะไรบ้าง จากตัวอย่างกำลังดาวน์โหลดอยู่ 1 ไฟล์ คือไฟล์ flashget.zip ขนาด 1150 KB
5. เมื่อดูสถานะการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม minimize ย่อหน้าจอโปรแกรม เก็บไว้ ไม่ให้เกะกะบังหน้าจออื่นๆ