ชื่อของเว็บไซต์จะมีชื่อแบบต่างๆ ตามแต่การจดทะเบียน เช่น เว็บไซต์รถยนต์ HONDA ใน ประเทศไทยชื่อว่า www.honda.co.th เว็บไซต์ของบริษัทคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC ชื่อว่า www.atec.co .th เป็นต้น
รายชื่อเว็บไซต์มีมากมาย จึงควรซื้อหาหนังสือที่รวมรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ไว้ติดตัวสักเล่ม เพื่อ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

 

การเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต้องการ
1. ช่อง Address ให้คลิกและพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ เช่น www.honda.co.th แล้วกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์
2. ถ้าสามารถเข้าไปดูได้ก็จะแสดงข้อมูลออกมา
3. เมื่อไม่สามารถดูได้ ก็จะแสดงหน้าจอคล้ายตัวอย่างให้ตรวจเช็คการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ว่าได้ เชื่อมต่อแล้วหรือยัง ถ้าเชื่อมต่อแล้วแต่ไม่สามารถดูได้อาจ เป็นเพราะทางเว็บไซต์อาจมีปัญหาต้องลองเข้า ไปดูใหม่
4. ถ้าเชื่อมต่อได้ ก็คลิกลิงค์ต่างๆ ดูข้อมูลได้ตามต้องการ