Link (ลิงค์), Hyper Link หรือการเชื่อมโยงจะมีความหมายเดียวกัน เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ช่วยให้การค้นหาข้อมูลทำให้สะดวก รวดเร็ว


1. ข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน อาจเป็นข้อมูลในเว็บไซต์เดียวกันโดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง เว็บเพจภายในเว็บไซต์นั้นๆ


2. หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์กับเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์อาจเชื่อม โยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่นๆ ได้นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา


3. การเชื่อมโยงอาจใช้หัวข้อ เมื่อคลิกที่หัวข้อหน้าใหม่หรือข้อมูลที่ถูกสร้างการเชื่อมโยงไว้ก็จะ ปรากฏออกมา โดยอาจปรากฏแทนที่หน้าจอเดิมหรือปรากฏใน หน้าจอใหม่ซ้อนบนหน้าจอเดิมก็ได้


4. การเชื่อมโยงอาจใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิกวิดีโอ ปุ่มหรือเป็นแบนเนอร์โฆษณาก็ได้

 

การทำงานกับลิงค์
การคลิกลิงค์แบบที่ 1.
1. เมื่อชี้เมาส์ไปที่ลิงค์ สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือให้คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อเปิด ลิงค์นั้นๆ


2. หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้นมา อาจแทนที่หน้าจอนั้นๆ หรือเป็นหน้าจอใหม่ซ้อนด้านบน


3. คลิกปุ่ม Back กลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านั้นได้ กรณีที่ปรากฏเป็นหน้าใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม


4. กรณีที่ปรากฏเป็นหน้าจอใหม่ซ้อนด้านบนก็สามารถย่อหน้าจอหรือปิดหน้าจอได้ ถ้าอ่านข้อมูล นั้นๆ จบแล้ว

 

การทำงานกับลิงค์แบบที่ 2
ในบางเว็บไซต์เมื่อคลิกลิงค์ใดๆ ก็จะปรากฏเป็นหน้าจอใหม่มาแทนที่หน้าจอเดิม ทำให้เสียเวลา ในการอ่านเพราะต้องคลิกปุ่ม Back ย้อนกลับไปดู ซึ่งโปรแกรม ต้องโหลดข้อมูลเข้ามาใหม่ ก็สามารถใช้ คำสั่งเปิดดูลิงค์ ในหน้าจอใหม่ได้
1. ชี้ลูกศรที่ลิงค์ แล้วคลิกขวาเรียกคำสั่งลัด
2. คลิกเลือก Open in New Tap เพื่อเปิดในแท็ปใหม่
3. หรือคลิกเลือก Open in New Windows เพื่อเปิดในหน้าจอใหม่
4. คำสั่ง Save Target As.. จะใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บเป็นไฟล์ไว้อ่านภายหลัง
5. Print Target พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
6. Add to Favorites เพิ่มไว้ใน Favorites เพื่อความสะดวกในการเรียกมาใช้คราวต่อไป