จากตัวอย่างจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมมาใช้งาน จากตัวอย่างเป็นการดาวน์โหลดจาก www.thaiware.com เว็บไซต์รวมโปรแกรมให้ดาวน์โหลดของ คนไทย โดยจะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรม ไล่ยุง
1. เข้าอินเตอร์เน็ต ช่อง Address คลิกและพิมพ์ www.thaiware.com
2. ช่องค้นหา พิมพ์ โปรแกรมไล่ยุง แล้วคลิก Go
3. ค้นหาพบแล้ว จะแสดงชื่อโปรแกรมพร้อมรายละเอียด เช่น
- OS: ใช้ได้กับ Windows รุ่น 2000/95/98/ME/NT และ XP แต่ใช้กับ Vista ไม่ได้
- File Size ขนาดของไฟล์ 0.856 MB หรือประมาณ 856 KB
- License การอนุญาตให้ใช้งานจะเป็น Demo โปรแกรมให้ทดลองใช้งาน ถ้าเป็น Free ก็ใช้ ได้ฟรี
- Buy ต้องซื้อจึงจะได้รุ่นสมบูรณ์
4. ให้คลิกชื่อโปรแกรม

 

5. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม
6. เลื่อนแถบไปด้านล่าง
7. คลิกที่ download.thaiware.com เพื่อดาวน์โหลด

 

8. คลิกปุ่ม Save
9. คลิกเลือกไดรว์ (ไม่ควรเก็บไว้ในไดวร์หรือตำแหน่งที่โปรแกรมระบุไว้)
10. คลิกปุ่ม Save จากตัวอย่างเก็บไว้ในไดรว์ D:
11. ในกรณีที่ไม่ปรากฏกรอบข้อความให้ Save ไฟล์ก็คลิกที่ Click here

 

12. หน้าจอแสดงการดาวน์โหลด
13. ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Open Folder ไปดูไฟล์ที่ได้หรือ Close เพื่อปิด ไว้ดูภายหลัง
14. ชื่อลูกศรที่ไฟล์ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เพื่อเรียกคำสั่งลัด
15. ไฟล์ที่ได้ถูกซิบไว้ จึงต้องใช้คำสั่ง Extract to antimos33t/ เป็นการแตกไฟล์ออกไปไว้ใน โฟลเดอร์ชื่อ antimos33t
16. หลังจาก Unzip หรือแตกไฟล์แล้วจะได้โฟลเดอร์ ชื่อ Antimos33t ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดู ข้อมูลภายใน