ภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆ สามารถเก็บไว้ดูในเครื่องของเราได้
1. คลิกขวาของเมาส์ที่ภาพ
2. คลิกคำสั่ง Save Picture As..
3. คลิกเลือกที่เก็บ เช่น My Picture
4. คลิกปุ่ม Save
5. ไฟล์ที่ได้จะอยู่ในโฟลเดอร์ My Documents และอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย My Pictures อีกที