อินเตอร์เน็ต

รวมบทความและหนังสือสอนใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล รับส่ง ข้อความ อีเมล์ สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ค้นหาบทความ ดาวน์โหลดรูป ฯลฯ

 


สำหรับเวอร์ชันนี้เป็นรุ่น 7.2 ใครที่ใช้รุ่นต่ำกว่านี้ ก็แน่นอนว่าหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปบ้าง
1. เมนูคำสั่ง เป็นรายการคำสั่ง
2. แถบเครื่องมือ
- Add เพิ่มรายชื่อโปรแกรมเข้าไปในลิสต์แสดงรายชื่อไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลด
- Resume เริ่มต้นดาวน์โหลดเฉพาะรายการที่เลือก หลังจากที่หยุดชั่วคราว
- Pause หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวเฉพาะรายการที่เลือก วันใดว่างก็เริ่มดาวน์โหลดต่อ
- Resume All เริ่มต้นดาวน์โหลดทุกรายการต่อ หลังจากที่หยุดชั่วคราว
- Pause All หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวทุกรายการ
- Move up ย้ายตำแหน่งไฟล์ในรายการขึ้นไปด้านบน
- Move down ย้ายตำแหน่งไฟล์ในรายการลงไปด้านล่าง
- Remove ลบรายการใดๆ ออกไป ถ้าเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการดาวน์โหลด
3. รายชื่อไฟล์ที่อยู่ในรายการเพื่อดาวน์โหลด
- Progress เป็นปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาแล้ว
- Size เป็นขนาดของข้อมูล
- Recieved เป็นปริมาณข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดมาบ้างแล้ว
- speed เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
- Time elapsed เป็นเวลาที่ใช้ไปแล้วในการดาวน์โหลด
- Time left เป็นเวลาที่เหลือที่ต้องใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ
4. ในส่วน Complete Download เป็นรายชื่อไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว


เป็นการปรับแต่งการทำงานบางอย่างของโปรแกรมนี้ ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานจริง
1. คลิก Options>>Preferences
2. คลิกติ๊กถูกตัวเลือก Launch Download Accelerator on startup เพื่อให้โปรแกรมเริ่ม ต้นทำงานทันทีที่เข้า Windows

 

3. คลิก Save to
4. คลิกปุ่ม Browse เพื่อไปเลือกที่เก็บไฟล์


เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการดาวน์โหลดข้อมูล เช่น เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ตัดสายยกเลิก การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และปิดเครื่องให้ด้วย ก่อนนอนก็ดาวน์โหลด แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าดาวน์โหลด เสร็จแล้ว ใครจะปิดเครื่องให้เรา เพราะโปรแกรมจะจัดการให้เอง
1. คลิกที่รายการที่ต้องการดาวน์โหลด
2. คลิกเมนู Auto
3. คลิกติ๊กถูก Disconnect after download ให้ตัดสายหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
4. คลิกติ๊กถูก Shutdown computer after download เพื่อปิดเครื่องหลังจากดาวน์โหลด เสร็จแล้ว


1. คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล เช่น Startup disk Windows 98
2. ถ้าปรากฏกรอบข้อความให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้ ให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก เพราะ เป็นวิธีในการดาวน์โหลด ซึ่งจะช้าและไม่มีระบบรีซูม (Resume) กรณีที่สายหลุดก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้ง หมด แต่ถ้ามีระบบนี้ หลุดตรงไหน ก็จะเริ่มต้นดาวน์โหลดต่อได้ โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
3. ชี้ที่ลิ้งค์ แล้วคลิกปุ่มขวา คลิกคำสั่ง Download with DAP
4. แต่ปกติแล้ว ถ้าในเครื่องได้ติดตั้งโปรแกรม DAP ไว้ ก็จะปรากฏกรอบข้อความเพื่อให้ ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม DAP จากตัวอย่างอาจคลิกปุ่ม Change เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์
5. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Start Download เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด