สำหรับเวอร์ชันนี้เป็นรุ่น 7.2 ใครที่ใช้รุ่นต่ำกว่านี้ ก็แน่นอนว่าหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปบ้าง
1. เมนูคำสั่ง เป็นรายการคำสั่ง
2. แถบเครื่องมือ
- Add เพิ่มรายชื่อโปรแกรมเข้าไปในลิสต์แสดงรายชื่อไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลด
- Resume เริ่มต้นดาวน์โหลดเฉพาะรายการที่เลือก หลังจากที่หยุดชั่วคราว
- Pause หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวเฉพาะรายการที่เลือก วันใดว่างก็เริ่มดาวน์โหลดต่อ
- Resume All เริ่มต้นดาวน์โหลดทุกรายการต่อ หลังจากที่หยุดชั่วคราว
- Pause All หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวทุกรายการ
- Move up ย้ายตำแหน่งไฟล์ในรายการขึ้นไปด้านบน
- Move down ย้ายตำแหน่งไฟล์ในรายการลงไปด้านล่าง
- Remove ลบรายการใดๆ ออกไป ถ้าเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการดาวน์โหลด
3. รายชื่อไฟล์ที่อยู่ในรายการเพื่อดาวน์โหลด
- Progress เป็นปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาแล้ว
- Size เป็นขนาดของข้อมูล
- Recieved เป็นปริมาณข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดมาบ้างแล้ว
- speed เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
- Time elapsed เป็นเวลาที่ใช้ไปแล้วในการดาวน์โหลด
- Time left เป็นเวลาที่เหลือที่ต้องใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ
4. ในส่วน Complete Download เป็นรายชื่อไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว