สำหรับการติดตั้งและใช้งาน Joomla สามารถอ่านได้จากบทความการติดตั้งใน www.siamebook.com ดูหมวด พัฒนาสร้างเว็บไซต์ จะมีโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง 2 ส่วนด้วยกันคือ
1. ติดตั้งโปรแกรม Appserv จะเลือกรุ่น 2.5.10
2. ติดตั้ง Joomla ในบทความนี้จะใช้รุ่น 1.5x