การสร้างร้านค้า aStore เพื่อให้เข้าหลัก SEO ให้ใส่ใจกับการตั้งค่าข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น
1. เริ่มต้นจากชื่อร้านหรือ Track ID ต้องเลือกคีย์เวิร์ดมาตั้งชื่อ ไม่ใช่ตั้งตามใจชอบเช่น ดูว่าคนค้นหาสินค้าอะไร หรือกำลังนิยมสินค้าเกี่ยวกับเรื่องใด ก็เอาชื่อเหล่านั้นมาตั้งชื่อร้าน


2. ในการสร้างร้าน ชื่อร้านค้าหรือ Title aStore ก็ต้องตั้งชื่อให้มีคีย์เวิร์ดหรือคำที่คนค้นหาเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ผสมในชื่อร้าน aStore ด้วย


3. การสร้างหมวดหมู่สินค้าในร้าน aStore หรือ Category ก็ต้องตั้งชื่อให้มีคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเช่นกัน ทั้งสามส่วนอ่านแล้ว มีความคล้อยตามกัน


4. การดูร้านค้าตัวอย่างที่คนอื่นทำไว้ อาจจะพิมพ์ง่ายๆ ด้วยพิมพ์ URL = http://astore.amazon.com/+ชื่อร้าน-20 เช่น http://astore.amazon.com/cheap-mp3-player-20