ประโยคภาษาอังกฤษแบบ Active Voice ที่มีคำกริยาวิเศษณ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นประโยคแบบ Passive Voice ให้วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หลัง กริยาช่วย ซึ่งอาจจะเป็น is, am, are, can, could, may ... แล้วจึงตามด้วย กริยาช่องที่ 3

 

สำหรับคำกริยาวิเศษณ์ที่อาจนำมาใช้ในประโยคแบบ Passive Voice อาจจะมีเพียงไม่กี่แบบเช่น
1. กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) บอกว่าการกระทำนั้นๆ เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เช่น เสมอๆ บางครั้ง เป็นต้น
2. กริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) บอกว่าการกระทำนั้นๆ กระทำในลักษณะอาการอย่างไร เช่น อย่างรวดเร็ว อย่างง่ายดาย เป็น ต้น

 

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่บอกว่าการกระทำนั้นๆ เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เช่น เสมอๆ บางครั้ง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

again /อะเกน / อีกครั้ง
always /ออลเวสึ/ เสมอๆ
continually /คอนตินวลหลิ / ติดต่อกันไป เรื่อยๆ
ever เคย /เอฟ เวอ / เรื่อยมา
every day /เอฟหริ เด / ทุกๆ วัน
every week /เอฟหริ วีก / ทุกๆ สัปดาห์
every month /เอฟหริ มันธึ / ทุกๆ เดือน
every year /เอฟหริ เยีย / ทุกๆ ปี
every other day /เอฟหริ ออเตอ เด /วันเว้นวัน
frequently /ฟรี เควน หลิ/ บ่อยๆ
generally /เจน เนอ รัล หลิ / เป็นประจำ
hardly ever /ฮาด หลิ เอฟเหวอะ / แทบจะไม่
hourly /อาวเออะหลิ / ทุกๆชั่วโมง
never /เนเหวอะ / ไม่เคย
normally /นอ มอล หลิ/ โดยทั่วไป
occasionally /อ็อก เค ชัน นัล หลิ / ในบางโอกาส
often /ออฟ หฟึ่น / บ่อยๆ
once a day /วั๊น สะ เด/ วันละครั้ง
once a week /วั๊น สะ หวีก / สัปดาห์ละครั้ง
rarely /แร หลิ / ไม่ค่อยจะ นานๆ ครั้ง ไม่บ่อย
repeatedly /รี พี๊ด เด็ด หลิ / ซ้ำ
scarcely / สะแก๊ สะหลิ/ ไม่ค่อยจะ
scarcely ever /สะ แก๊ สะ หลิ เอฟเหวอะ / แทบไม่ค่อยจะ แทบจะไม่ค่อย
seldom /เซล เดิ่ม / ไม่ค่อยจะ หรือ นานๆ ครั้ง
sometimes /ซัม ทามสึ / บางครั้ง
twice a year /ทะ ไว้ สะ เยีย / ปีะละ 2 ครั้ง
two times a week /ทู ทาม สะ หวีก / สองครั้งต่อวัน
usually /ยู๊ ชวล หลิ / เป็นปกติ

 

การใช้กริยาช่วย Be กับประโยค Passive Voice ที่มีคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

ประธานเอกพจน์ กริยาช่วย is

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, A bottle of water, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เติม s เช่น drink -> drinks

Active Voice : He always drinks milk. / เขามักจะดื่มนมอยู่เสมอๆ
Passive Voice : Milk is always drunk by him. / นมมักจะถูกดื่มอยู่เสมอโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He always ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She always ... เธอ (by her), Somchai always ... สมชาย (by somchai)
Milk is ... /นม / เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ is อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น A bottle of water is ... น้ำหนึ่งขวด / An apple is ...
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก always เสมอๆ เป็นอย่างอื่น เช่น scarcely ไม่ค่อยจะ / เขาไม่ค่อยจะดื่มนม

 

ประธานพหูพจน์ กริยาช่วย are

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น eat

Active Voice : They always eat cookies. / พวกเขามักจะกินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) อยู่เสมอๆ
Passive Voice : Cookies are always eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) มักจะถูกกินอยู่เสมอโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They always ... อาจจะเปลี่ยนเป็น We always ... พวกเรา (by us), You always ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I always ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak always ... สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )
Cookies are ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) / เป็นประธานพหุพจน์ ใช้ are อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples are ... (แอปเปิ้ลหลายลูก)
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก always เสมอๆ เป็นอย่างอื่น เช่น scarcely ไม่ค่อยจะ / พวกเขาไม่ค่อยจะกินคุ้กกี้ หรือ พวกเขาไม่ค่อย จะกินแอปเปิ้ล

 

ประธานเอกพจน์ กริยาช่วย was

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, A bottle of water, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 เช่น eat -> ate

Active Voice : He always ate an apple. / เขามักจะกินแอปเปิ้ลอยู่เสมอๆ
Passive Voice : An apple was always eaten by him. / แอปเปิ้ลมักจะถูกกินอยู่เสมอโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He always ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She always ... เธอ (by her), Somchai always ... สมชาย (by somchai)
An apple was ... /แอปเปิ้ล (ลูกเดียว)/ เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ was อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น An orange was ... ส้ม, A banana was ...
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก always เสมอๆ เป็นอย่างอื่น เช่น scarcely ไม่ค่อยจะ / เขาไม่ค่อยจะกินแอปเปิ้ล

 

ประธานพหูพจน์ กริยาช่วย were

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 เช่น eat + ate

Active Voice : They always ate cookies. / พวกเขามักจะกินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) อยู่เสมอๆ
Passive Voice : Cookies were always eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) มักจะถูกกินอยู่เสมอโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They always ... อาจจะเปลี่ยนเป็น We always ... พวกเรา (by us), You always ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I always ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak always ... สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )
Cookies were ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) / เป็นประธานพหุพจน์ อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples were ... (แอปเปิ้ลหลายลูก)
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก always เสมอๆ เป็นอย่างอื่น เช่น scarcely ไม่ค่อยจะ / พวกเขาไม่ค่อยจะกินคุ้กกี้ หรือ พวกเขาไม่ค่อย จะกินแอปเปิ้ล

 

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่บอกว่าการกระทำนั้นๆ กระทำในลักษณะอาการอย่างไร เช่น อย่างรวดเร็ว อย่างง่ายดาย เป็นต้น

actively /แอ๊ก ถีบ หลิ / อย่างกระฉับกระเฉง
angrily /แอ๊ง กริ หลิ / อย่างโมโห อย่างโกรธ
aggressively / อะเกรส สีบ หลิ/ อยางอุกอาจ อย่างเลยเถิด
badly /แบ๊ด หลิ / อย่างเลว
bravely / เบรฟ หลิ/ อย่างกล้าหาญ
beautifully /บิว ตี้ ฟูล หลิ / อย่างสวยงาม อย่างตระการตา
calmly /คาม หลิ / อย่างสงบ
carefully /แค ฟูล หลิ / อย่างรอบคอบ
consciously /คอน เฉียส สลิ / อย่างมีสติ
completely / คอม พลีท หลิ/ อย่างสมบูรณ์
easily /อี สิ หลิ / อย่างง่ายๆ
fast /ฟาส / อย่างรวดเร็ว
fluently /ฟลู เอน หลิ / อย่างคล่องแคล่ว
gently /เจน หลิ / อย่างอ่อนโยน
generously /เจนเนอ รัส หลิ / อย่างมีน้ำใจ
gladly /แกล๊ด หลิ / อย่างน่าดีใจ อย่างดีใจ
greedily /กรีด ดิ หลิ / อย่างตะกละ มูมมาม
hard /ฮาท / หนัก ยาก ลำบาก
harshly /ฮาส ชะ หลิ / อย่างรุนแรง อย่างดุร้าย อย่างหยาบคาย
happily / แฮป ปิ หลิ/ อย่างมีความสุข เป็นสุข
intentionally /อิน เทน ชัน นัน หลิ/ อย่างตั้งใจ
late /เลท / สาย ช้า lately เมื่อเร็วๆ นี้ เร็วๆ นี้
nicely /ไน สะ หลิ / อย่างดี อย่างสุภาพ
noisily /น๊อย สิ หลิ / อย่างเสียงดัง
obviously /อ๊อฟ เวียส หลิ / อย่างเห็นได้ชัด
patiently /เพ เชียล หลิ / อย่างอดทน
promptly /พร๊อม ผลิ / อย่างไม่รอช้า อย่างไม่ชักช้า โดยทันที
quickly /ควิก หลิ / อย่างรวดเร็ว
roughly /รัส สะ หลิ / อย่างลวก อย่างไม่ตั้งใจ
sincerely / ซิน เซีย หลิ/ อย่างจริงใจ
slowly / สะโลหลิ / ช้าๆ อย่างช้าๆ
specifically /สะ เป ซิ ฟิก คะ หลิ / อย่างเฉพาะเจาะจง
still / สติล / อย่างสงบ
suddenly / ซัด เดน หลิ/ อย่างทันทีทันใด ในทันใด
surprisingly /เซอ ไพร้ ซิง หลิ / อย่างประหลาดใจ
terribly /เท หริ บลิ / อย่างร้ายกาจ
together /ทู เกด เดอ / ด้วยกัน
truly /ทรู หลิ / อย่างแท้จริง ด้วยความเป็นจริง
violently /ว้าย โอ เลน หลิ / อย่างรุนแรง
well / เวล/ ดี ทีเดียว เต็มที่ เรียบร้อย
willingly /วิล ลิง หลิ / อย่างเต็มใจ
wisely /ไว้ สะ หลิ / อย่างฉลาด
wrongly /ร๊อง หลิ / อย่างผิดๆ

 

การใช้กริยาช่วย Be กับประโยค Passive Voice ที่มีคำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ

ประธานเอกพจน์ กริยาช่วย is

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, milk, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เติม s เช่น drink -> drinks

Active Voice : He drinks milk quickly. / เขาดื่มนมอย่างรวดเร็ว
Passive Voice : Milk is quickly drunk by him. / นมถูกดื่มอย่างรวดเร็วโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He drinks ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She drinks ... เธอ (by her), Somchai drinks ... สมชาย (by somchai), It drinks ...
Milk is ... /นม / เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ is อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น A bottle of water is ... น้ำหนึ่งขวด / Coffee is ...
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก quickly อย่างเร็ว เป็นอย่างอื่น เช่น slowly ช้าๆ อย่างช้าๆ / เขาดื่มนมช้าๆ หรือ อย่างช้าๆ

 

ประธานพหูพจน์ กริยาช่วย are

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 1 หรือ V.1 เช่น eat

Active Voice : They eat cookies quickly. / พวกเขากินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) อย่างรวดเร็ว
Passive Voice : Cookies are quickly eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ถูกกินอย่างรวดเร็วโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They eat ...อาจจะเปลี่ยนเป็น We eat ... พวกเรา (by us), You eat ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I eat ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak eat ...สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak )
Cookies are ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น)/ เป็นประธานพหุพจน์ ใช้ are อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples are ... (แอปเปิ้ลหลายลูก)
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก quickly อย่างเร็ว เป็นอย่างอื่น เช่น slowly ช้าๆ อย่างช้าๆ / พวกเขากินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ช้าๆ หรือ อย่างช้าๆ

 

ประธานเอกพจน์ กริยาช่วย was

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว เช่น He, She, It, A dog, The dog, Somchai, This dog, milk, an apple เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 เช่น drink -> drank

Active Voice : He drank milk quickly. / เขาดื่มนมอย่างรวดเร็ว
Passive Voice : Milk was quickly drunk by him. / นมถูกดื่มอย่างรวดเร็วโดยเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน He drank ... อาจจะเปลี่ยนเป็น She drank ... เธอ (by her), Somchai drank ... สมชาย (by somchai), It drank ... มัน (by it) กริยาใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 จาก drink -> drank
Milk was ... /นม / เป็นประธานเอกพจน์ ใช้ was อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น A bottle of water was ... น้ำหนึ่งขวด / Coffee was ...
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก quickly อย่างเร็ว เป็นอย่างอื่น เช่น slowly ช้าๆ อย่างช้าๆ / เขาดื่มนมช้าๆ หรือ อย่างช้าๆ

 

ประธานพหูพจน์ กริยาช่วย were

ในที่นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป เช่น They, We, You, I, The dogs, These dogs, Somchai and Somsak, cookies, the apples เป็นต้น ส่วนกริยาจะใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 เช่น eat + ate

Active Voice : They ate cookies quickly. / พวกเขากินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) อย่างรวดเร็ว
Passive Voice : Cookies were quickly eaten by them. / ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ถูกกินอย่างรวดเร็วโดยพวกเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ประธาน They ate ...อาจจะเปลี่ยนเป็น We ate ... พวกเรา (by us), You ate ... คุณหรือพวกคุณ (by you), I ate ... ฉัน (by me), Somchai and Somsak ate ...สมชาย และ สมศักดิ์ (by Somchai and Somsak ) กริยาใช้ช่องที่ 2 หรือ V.2 จาก eat -> ate
Cookies were ... /ขนมคุ้กกี้ (หลายชิ้น)/ เป็นประธานพหุพจน์ ใช้ were อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น The apples were ... (แอปเปิ้ลหลายลูก)
ส่วนคำกริยาวิเศษณ์ อาจจะลองเปลี่ยนจาก quickly อย่างเร็ว เป็นอย่างอื่น เช่น slowly ช้าๆ อย่างช้าๆ / พวกเขากินคุ้กกี้ (หลายชิ้น) ช้าๆ หรือ อย่างช้าๆ