รวมตัวอย่างการใช้ประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Do, Does และ Did ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ถามในความหมายว่า ใช่หรือไม่? ไม่ใช่หรือ? ไม่ใช่รึ? ไม่ใช่เหรอ? เช่น เธอชอบอาหารไทย, ใช่หรือไม่? คุณไม่รักเธอ, ใช่หรือไม่? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag / คะเว้ด ชัน แถ็ก / จะเป็นการถามโดยใช้กริยาช่วย Do ซึ่งมีคำถามลงท้ายด้วยคำว่า ใช่หรือไม่? เช่น
-ประโยคคำถามข้างหน้าเป็นแบบบอกเล่า ตัวอย่าง เธอชอบอาหารไทย, ใช่หรือไม่?
-ประโยคคำถามข้างหน้าเป็นแบบปฏิเสธ ตัวอย่าง เขาไม่กินกาแฟ, ใช่หรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Do

กริยาช่วย Do จะมี 3 แบบ คือ Do, Does และ Did ซึ่งจะมีรูปแบบการนำไปตั้งคำถามแบบ Question Tag ดังนี้

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Does

การใช้กริยาช่วย Does จะเป็นประโยคคำถามในปัจจุบัน ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธานเอกพจน์มีสิ่งเดียว อันเดียว อย่างเดียว เช่น she, he, it, Tom, a cat, a boy, the girl เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย does แบบบอกเล่า

ใช้ Does แบบกริยาแท้ตัวอย่างประโยค :He does homework by himself, doesn't he?
คำอ่าน :ฮี ดาสสึ โฮมเวิกขึ บาย ฮิมเซลฝึ, ดาสซึน ฮี้?
คำแปล :เขาทำการบ้านด้วยตัวเอง, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : does homework เป็นกริยาแทน โดย แปลว่า ทำ การบ้าน /homework ประธาน He อาจจะเปลี่ยนเป็น she หรือ ชื่อคน อย่าง Tom ทอม ก็ได้ ประโยคคำถามแบบบอกเล่าจะต้องลงด้วยด้วย doesn't +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย does แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค :He doesn't eat meat, does he?
คำอ่าน : ฮี ดาสซึน อีด มีด, ดาส ฮี้?
คำแปล : เขาไม่กินเนื้อ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ doesn't + กริยา เช่น doesn't go ไม่ไป / doesn't play ไม่เล่น ประโยคคำถามแบบปฏิเสธจะต้องลง ด้วยด้วย does +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Do

การใช้กริยาช่วย Do จะเป็นประโยคคำถามในปัจจุบัน ถามถึงสิ่งที่เป็นไปในขณะนั้น วันนั้น เวลานั้น โดยจะใช้กับประธานพหูพจน์มีหลายคน หลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป เช่น they, we, you, I, Tom and John เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Do แบบบอกเล่า

ใช้ do แบบกริยาแท้ แปลว่า ทำ สิ่งนั้น สิ่งนี้ ตัวอย่างประโยค :They do the housework, don't they?
คำอ่าน : เด ดู เดอะ เฮ้าสึเวิ่ก, ดอนถึ เด๊?
คำแปล : พวกเขาทำงานบ้าน, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :do the housework / ทำ งานบ้าน ประโยคคำถามแบบบอกเล่าจะต้องลงด้วยด้วย don't +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Do แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค :They don't like you, do they?
คำอ่าน : เด ดอนถึ ไล้ขึ ยู, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขาไม่ชอบคุณ,ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคปฏิเสธใช้ don't + คำกริยาที่ต้องการ / don't eat ไม่กิน / don't work ไม่ทำงาน ประโยคคำถาม แบบปฏิเสธจะต้องลงด้วยด้วย do +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Did

การใช้กริยาช่วย Did จะเป็นประโยคคำถามเรื่องในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยจะใช้กับประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์
- ประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น she, he, it, Tom, a cat, a boy, the girl เป็นต้น มีอันเดียว สิ่งเดียว
- ประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Did แบบบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : She did the housework yesterday, didn't she?
คำอ่าน : ชี ดิด เดอะ เฮ้าสึเวิก เยสสะเตอเด, ดินถึ ชี้?
คำแปล : เธอทำงานบ้านเมื่อวาน, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :She did เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต หากเป็นเรื่องปัจจุบันจะใช้่ She does ประโยคคำถามแบบบอกเล่าจะ ต้องลงด้วยด้วย didn't +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาช่วย Did แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค :They didn't like you, did they?
คำอ่าน : เด ดินถึ ไล้ขึ ยู, ดิด เด๊?
คำแปล : พวกเขาไม่ชอบคุณ,ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ They didn't เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต หากเป็นเรื่องปัจจุบันจะใช้ They don't ประโยคคำถามแบบ ปฏิเสธจะต้องลงด้วยด้วย did +ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กริยาช่วย Do กับกริยาแท้/h2>

การใช้กริยาแท้ อาจจะใช้ doesn't + ประธาน? หรือ don't + ประธาน?
- ประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น she, he, it, Tom, a cat, a boy, the girl เป็นต้น มีอันเดียว สิ่งเดียว ตามด้วยกริยาแท้ คำถามลงท้าย จะใช้ doesn't + ประธาน?
- ประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป คำถามลงท้ายจะใช้ don't + ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาแท้ แบบบอกเล่า ประธานเอกพจน์

ตัวอย่างประโยค : She learns Thai language, doesn't she?
คำอ่าน : ชี เลินสึ ไทย แลงกระเหวด, ดาสซึน ชี้?
คำแปล : เธอเรียนภาษาไทย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคใดๆ ก็ตามที่มีโครงสร้างคล้ายกันนี้ ประธานเอกพจน์ + กริยาแท้เติม s ... จะใช้คำลงท้ายแบบ เดียวกันก็คือ doesn't she? หรือ doesn't he? หรือ doesn't it?
ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
She eats ..., doesn't she? เธอกิน...ไม่ใช่เหรอ?
He plays..., doesn't he? เขาเล่น ..., ไม่ใช่เหรอ?
It bites ...doesn't it? มันกัด..., ไม่ใช่เหรอ? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาแท้ แบบบอกเล่า ประธานพหูพจน์

ตัวอย่างประโยค : They learn Thai language, don't they?
คำอ่าน : เด เลิน ไทย แลงกระเหวด, ดอนถึ เด๊?
คำแปล : พวกเขาเรียนภาษาไทย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคใดๆ ก็ตามที่มีโครงสร้างคล้ายกันนี้ ประธานพหูพจน์ + กริยาแท้ ... จะใช้คำลงท้ายแบบเดียวกันก็ คือ don't they? หรือ don't we? หรือ don't you? เป็นต้น
ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
You eat ..., don't you? คุณกิน..., ไม่ใช่เหรอ?
They play..., don't they? พวกเขาเล่น..., ไม่ใช่เหรอ?
We walk ...don't we? พวกเขาเดิน..., ไม่ใช่เหรอ? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กริยาช่วย Did กับกริยาแท้

การใช้กริยาแท้ โดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต จะใช้ didn't + ประธาน? โดยประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์จะใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาแท้ แบบบอกเล่า ประธานเอกพจน์

ตัวอย่างประโยค : She learned Thai language, didn't she?
คำอ่าน : ชี เลินถึ ไทย แลงกระเหวด, ดินถึ ชี้?
คำแปล : เธอเรียนภาษาไทย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :ประโยคใดๆ ก็ตามที่มีโครงสร้างคล้ายกันนี้ ประธานเอกพจน์ + กริยาช่องที่ 2 ... จะใช้คำลงท้ายแบบ เดียวกันก็คือ didn't she? หรือ didn't he? หรือ didn't it?
ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
She ate ..., didn't she? เธอกิน...ไม่ใช่เหรอ?
He played..., didn't he? เขาเล่น ..., ไม่ใช่เหรอ?
It bit ..., didn't it? มันกัด..., ไม่ใช่เหรอ? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับกริยาแท้ แบบบอกเล่า ประธานพหูพจน์

ตัวอย่างประโยค : They learned Thai language, didn't they?
คำอ่าน : เด เลินถึ ไทย แลงกระเหวด, ดินถึ เด๊?
คำแปล : พวกเขาเรียนภาษาไทย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :ประโยคใดๆ ก็ตามที่มีโครงสร้างคล้ายกันนี้ ประธานพหูพจน์ + กริยาช่องที่ 2 ... จะใช้คำลงท้ายแบบเดียว กันก็คือ didn't they? หรือ didn't we? หรือ didn't you? เป็นต้น
ตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น
You ate ..., didn't you? คุณกิน...ไม่ใช่เหรอ?
They played..., didn't they? พวกเขาเล่น..., ไม่ใช่เหรอ?
We walked ..., didn't we? พวกเขาเดิน..., ไม่ใช่เหรอ? เป็นต้น

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag ด้วยกริยาช่วย Do สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ