บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Must และ Mustn't ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ใช้ถามในความหมาย ต้อง...ไหม? ต้องหรือเปล่า? เช่น ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Must ในที่นี้จะอธิบาย 2 แบบคือ
1. การใช้ Must สร้างประโยคคำถามที่มีความหมายว่า ต้อง..ไหม? ต้องกระทำสิ่งนั้นๆ หรือไม่?
2. การใช้ Must สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธ เช่น ฉันต้องไม่ไปพบเขาใช่ไหม? ซึ่งจะใช้ Mustn't

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Must

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Must

การใช้ Must สร้างประโยคคำถามเกี่ยวกับการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง จะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ โดยมีโครงสร้าง ประโยค Must + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น คุณต้องไปใช่ไหม? คุณต้องไปหาหมอหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Must we go?
คำอ่าน : มัสสะถึ วี โก?
คำแปล : Must we / พวกเราต้อง go?ไปไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจเปลี่ยนจาก we เป็นอย่างอื่น เช่น I ฉันต้องไปไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Must he work on Sunday?
คำอ่าน : มัสสะถึ ฮี เวิ้ก ออน ซันเด๊?
คำแปล : Must he /เขาต้อง work on Sunday?/ทำงานในวันอาทิตย์หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจเปลี่ยนจาก he เป็น they พวกเขาต้องทำงานในวันอาทิตย์หรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Must he drive so fast?
คำอ่าน : มัสสะถึ ฮี ไดร้ฝึ โซ ฟาสสะถึ?
คำแปล : Must he /เขาต้อง drive so fast?/ขับเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เป็น you คุณต้องขับรถเร็วขนาดนั้นเลยหรือ?

 

ตัวอย่างประโยค :Must I do the housework?
คำอ่าน : มัสสะถึ ไอ ดู เดอะ เฮ้าสึเวิกขึ?
คำแปล :Must I / ฉันต้อง do the housework?/ทำงานบ้านหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก I เป็น we พวกเรา หรือ they หรือ he เขา ต้องทำงานบ้านหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Must we meet her tonight?
คำอ่าน : มัสสะถึ วี มี้ด เฮอ ทูไน้ถึ?
คำแปล : tonight? /คืนนี้ Must we /เราต้อง meet her /เจอเธอไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we เป็น I ฉันต้องเจอ.. ส่วน her อาจจะเปลี่ยนเป็น him เขา หรือ us พวกเรา

 

ตัวอย่างประโยค :Must they attend the meeting?
คำอ่าน : มัสสะถึ เด แอดเทน เดอะ มีดดิง?
คำแปล : Must they /พวกเขาต้อง attend the meeting? /เข้าร่วมประชุมหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก they พวกเขา เป็น we พวกเรา หรือ I ฉันต้องเข้าร่วม....

 

ตัวอย่างประโยค :Must we stay here tonight?
คำอ่าน : มัสสะถึ วี สะเต เฮีย ทูไน้ถึ?
คำแปล : Must we /คืนนี้เราต้อง stay here tonight?/อยู่ที่นี่ไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we เป็น I ฉัน หรือ they พวกเขาต้องอยู่ ....

 

ตัวอย่างประโยค :Must your son see a doctor?
คำอ่าน : มัสสะถึ ยัวร ซัน ซี อะ ด็อกเตอะ?
คำแปล : Must your son /ลูกชายของคุณต้อง see a doctor?/ไปพบแพทย์หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

ตัวอย่างประโยค : Must they be angry so much?
คำอ่าน : มัสสะถึ เด บี แองกะหริ โซ มัชฉุ?
คำแปล : Must they /พวกเขาต้อง be angry so much? /โกรธมากขนาดนี้เลยเหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก they เป็น he เขา หรือ her เธอต้องโกรธมาก...

 

ตัวอย่างประโยคคำถามแบบปฏิเสธด้วย Mustn't

การใช้ Mustn't มัสซึนถึ สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธ โดยมีความหมายว่า ต้องไม่... ใช่ไหม? โดยมีโครงสร้างประโยค Mustn't + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น พวกเขาต้องไม่นอนดึกใช่ไหม? (แต่ภาษาดิ้นได้ พวกเขาห้ามนอนดึกใช่ไหม? ก็มีความหมายแบบเดียวกัน ใช้แทนกันได้) หาก เทียบกับภาษาไทยเราแล้ว ก็ต้องแปลให้เหมาะกับสำนวนไทย จะไปแปลแบบฝรั่งก็อาจจะไม่ได้

 

ตัวอย่างประโยค : Mustn't they go to bed late?
คำอ่าน :มัสซึนถึ เด โก ทู เบด เล่ท?
คำแปล : Mustn't they / พวกเขาต้องไม่ go to bed late?/เข้านอนดึกใช่ไหม หรือ พวกเขาห้ามนอนดึกใช่ไหม? ความหมายเดียว กัน
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยน0kd they พวกเขา เป็น you คุณต้องไม่ ...

 

ตัวอย่างประโยค : Mustn't we meet her?
คำอ่าน :มัสซึนถึ วี มี้ด เฮอ?
คำแปล : Mustn't we / พวกเราต้องไม่ meet her?/พบเธอเหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : Mustn't we stay here tonight?
คำอ่าน :มัสซึนถึ วี สะเต เฮีย ทูไน้ถึ?
คำแปล : Mustn't we /พวกเราต้องไม่ stay here tonight?/อยู่ที่นี่คืนนี้ใช่ไหม? หรือ อาจจะใช้คำถามที่คล้ายกัน พวกเราห้ามอยู่ที่นี่ คืนนี้ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างประโยค : Mustn't I talk with her?
คำอ่าน :มัสซึนถึ ไอ ท้อก วิด เฮ้อ?
คำแปล : Mustn't I ฉันต้องไม่ /talk with her?คุยกับเธอใช่ไหม?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Must สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ