บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Dare ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า กล้า ...ไหม เช่น คุณกล้าสู้กับเขาไหม? เธอกล้านอนใน บ้านร้างคนเดียวไหม? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Dare อาจจะใช้สร้างคำถามใน 2 ลักษณะ คือ ถามเพื่อยืนยัน และ ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ เช่น
- คำถามยืนยัน มีใครกล้าจับหนอนบ้าง?
- ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ เธอไม่กล้าจับหนอนเหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Dare

ตัวอย่างประโยคคำถาม Dare แบบยืนยัน

การใช้ Dare สร้างประโยคคำถาม แบบยืนยัน เช่น มีใครกล้าจับหนอนบ้าง? จะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นได้ทั้ง เอกพจน์ และ พหูพจน์ โดยมี โครงสร้างประโยค Dare+ ประธาน + กริยา + คำนาม? Dare she catch worm?

 

ตัวอย่างประโยค : Dare anyone catch worm?
คำอ่าน : แดร แอนนิวัน แคชฉุ วอม?
คำแปล : Dare anyone / ใครกล้า catch worm?/ จับหนอนบ้างไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การตั้งคำถามอาจเปลี่ยนจาก anyone ใคร เป็น she เธอ / he เขา

 

ตัวอย่างประโยค :Dare she sleep alone?
คำอ่าน : แดร ชี สะลีพ อะโลน?
คำแปล : Dare she / เธอกล้า sleep alone?/นอนคนเดียวเหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :การตั้งคำถามอาจเปลี่ยนจาก she เธอ เป็น he เขา

 

ตัวอย่างประโยค :Dare he fight with you?
คำอ่าน : แดร ฮี ไฟถึ วิด ยู้?
คำแปล : Dare he /เขากล้า fight with you?/สู้กับคุณไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :การตั้งคำถามอาจเปลี่ยนจาก he เป็น they พวกเขา ส่วน you อาจจะเปลี่ยนเป็น him เช่น Dare you fight with him? คุณกล้าสู้กับเขาไหม?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Dare แบบปฏิเสธ

การใช้ Dare สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธ จะมีโครงสร้างประโยค Daren't + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น เธอไม่กล้าจับหนอนเหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค :Daren't she catch worm?
คำอ่าน : แดเรนเถ่อะ ชี แคชฉุ่ วอม?
คำแปล : Daren't she /เธอไม่กล้า catch worm?/จับหนอนเหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การตั้งคำถามอาจเปลี่ยนจาก she เป็น he เขาไม่กล้า ..

 

ตัวอย่างประโยค : Daren't she sleep alone?
คำอ่าน : แดเรนเถ่อะ ชี สะลีพ อะโลน?
คำแปล : Daren't she/เธอไม่กล้า sleep alone?/นอนคนเดียวเหรอ? Daren't she sleep alone?
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

ตัวอย่างประโยค : Daren't you fight with him?
คำอ่าน : แดเรนเถ่อะ ยู ไฟถึ วิด ฮิม?
คำแปล : Daren't you /คุณไม่ fight with him?/กล้าสู้กับเขาเหรอ?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Dare สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ