บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Need ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ต้อง ...ไหม จำเป็นต้อง...ไหม เช่น ฉันต้องไปต่อไหม? ฉัน จำเป็นต้องเตือนคุณไหม? คุณจำเป็นต้องทำงานทุกวันไหม? ฉันจำเป็นต้องดูแลคุณหรือ? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Need สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- จำเป็นต้อง ... ไหม?
- ต้อง ...ไหม?
การตั้งคำถามด้วย Need ใช้ไม่บ่อยนัก ไม่นิยมใช้กันมากนัก

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Need

การใช้ Need สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ และ พหูพจน์ โดยมีโครงสร้างประโยค Need + ประธาน + กริยา + คำ นาม? เช่น Need + he + buy + a new car? เขาจำเป็นต้องซื้อรถใหม่หรือไม่? การถามด้วย Need เป็นการถามถึงสิ่งที่ จำเป็นจะต้องทำ เช่น จำเป็นจะ ต้องกินข้าวไหม? จำเป็นจะต้องใช้เงินไหม? สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำ ขาดไม่ได้

 

ตัวอย่างประโยค :Need I eat?
คำอ่าน :นีด ไอ อี้ด?
คำแปล :Need I ฉันต้อง eat?/กินไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นรูปแบบคำถามที่ง่ายๆ เปลี่ยนกริยา eat กิน เป็นอย่างอื่นได้ตามต้องการ แต่ต้องเป็นกริยาที่ใช้โดดๆ ได้ ไม่ ต้องมีคำขยาย หรือ กรรม เช่น walk, run, cry, laugh เป็นต้น แต่จะใช้คำกริยาอะไรนั้น ก็ต้องดูว่า ในชีวิตจริง จะมีการใช้คำถามแบบนั้นหรือไม่ ส่วน ประธาน I ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น we พวกเรา / they พวกเขา

 

ตัวอย่างประโยค :Need I tell you the truth?
คำอ่าน :นีด ไอ เทล ยู เดอะ ทรู้ด?
คำแปล :Need I /ฉันต้อง tell you the truth?/บอกความจริงกับคุณไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจฝึกแต่งประโยคคำถามได้หลายแบบ เช่น เปลี่ยน จาก I เป็น we พวกเรา tell you เป็น tell her บอกหล่อน / tell him บอกเขา

 

ตัวอย่างประโยค :Need she go now?
คำอ่าน :นีด ชี โก นาว?
คำแปล :Need she/เธอต้อง go now?/ไปเดี๋ยวนี้เลยไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก she เป็น I ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Need he work hard everyday?
คำอ่าน :นีด ฮี เวิก ฮาด เอ๊ฟวะหริเด๊?
คำแปล :Need he /เขาต้อง work hard everyday?/ทำงานหนักทุกวันหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Need we go with you?
คำอ่าน :นีด วี โก วิด ยู้?
คำแปล : Need we /เราต้อง go with you?/ไปกับคุณไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we เป็น I ฉันต้องไปกับคุณไหม?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do, Need สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ