บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Do, Does และ Did ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ...ไหม หรือ ... ใช่หรือไม่ หรือเปล่า เช่น คุณชอบแมวใช่หรือไม่? คุณชอบแมวหรือไม่? คุณชอบแมวไหม? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถ ศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Do, Does และ Did หากเทียบกับภาษาไทยเราแล้ว อาจจะเป็นการถามในลักษณะที่ว่า ไหม ใช่หรือไม่ ชอบสิ่งนั้นไหม ชอบหรือเปล่า เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Do, Does และ Did

ตัวอย่างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Do

การใช้ Do สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

ตัวอย่างประโยค : Do you have any pets?
คำอ่าน : ดู ยู แฮฟฝึ แอนหนิ เพ้ดซึ?
คำแปล : Do you have /คุณมี any pets?/สัตว์เลี้ยงหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธาน you ต้องใช้กริยาช่อง 1 have ประธาน they, we และ I ก็เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Do you know when he arrives?
คำอ่าน : ดู ยู โน เว้น ฮี อะไร้ซึ?
คำแปล : Do you know /คุณรู้ไหม when he arrives?/เขาจะมาถึงเมื่อไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้มี 2 ประโยค ประธาน you ใช้กับกริยาช่อง 1 have ส่วน he ใช้กับกริยาเติม s ariive เป็น arrives

 

ตัวอย่างประโยค : Do you often work out?
คำอ่าน : ดู ยู ออฟฟึน เวิ้กขึ เอ๊าทึ?
คำแปล : Do you /คุณ often work out?/ออกกำลังกายบ่อยไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามความบ่อย Do you often, Do we often /พวกเรา... บ่อย.. หรือ Do they often / พวกเขา... บ่อย

ตัวอย่างประโยค : Do you have a good idea?
คำอ่าน : ดู ยู แฮฟฝึ อะ กู๊ด ไอเดีย?
คำแปล : Do you have /คุณมี a good idea? / ความคิดดีๆ ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามว่า มี..ไหม เปลี่ยนประธานได้ตามต้องการ Do they have /พวกเขามี ... ไหม? / Do we have ... พวก เรามี ... ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Do you like Thai food?
คำอ่าน : ดู ยู ไล้ขึ ไทย ฟู้ด?
คำแปล : Do you like /คุณชอบ Thai food?อาหารไทยไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามว่า ชอบ...ไหม เปลี่ยนประธานได้ตามต้องการ Do they like /พวกเขาชอบ ... ไหม? / Do we like ... พวกเราชอบ ... ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Do you think she is beautiful?
คำอ่าน : ดู ยู ติงขึ ชี อิส บิวตีฟู้ล?
คำแปล : Do you think / คุณคิดว่า she is beautiful?/เธอสวยไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามว่า คิดว่า...ไหม เปลี่ยนประธานได้ตามต้องการ Do they think /พวกเขาคิดว่า ... ไหม? / Do we think ... พวกเราคิดว่า ... ไหม?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Does

การใช้ Does สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือ สิ่งที่มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

ตัวอย่างประโยค : Does it rain much here?
คำอ่าน : ดาสสึ อิด เรน มัชฉุ เฮี้ย?
คำแปล : Does it rain /ฝนตก much here?/มากไหมที่นี่
คำอธิบายเพิ่มเติม :ถามเกี่ยวกับสิ่งของ สัตว์เลี้ยงที่มีอย่างเดียว สิ่งเดียวใช้ Does it ... ?

 

ตัวอย่างประโยค :Does he like the new motorcycle?
คำอ่าน : ดาสสึ ฮี ไล้ขึ เดอะ นิว มอเตอไซเกิ่ล?
คำแปล : Does he/เขา like/ชอบ the new motorcycle?/มอเตอร์ไซค์คันใหม่หรือเปล่า?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามความชอบ Does he like อาจจะเปลี่ยนเป็น Does she like... เธอชอบ... ไหม? /Does it like ... มัน ชอบไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Does she love him?
คำอ่าน :ดาสสึ ชี เลิฟฝึ ฮิม?
คำแปล : Does she/เธอ love him?/รักเขาหรือเปล่า?

 

ตัวอย่างประโยค : Does a cat walk on the roof?
คำอ่าน :ดาสสะ แค่ด ว้อกขึ ออน เดอะ รู่ฟ?
คำแปล : Does a cat /แมว walk on the roof?/เดินอยู่บนหลังคาหรือเปล่า
คำอธิบายเพิ่มเติม : Does a cat ... แมวหนึ่งตัว ใช้คำถามขึ้นต้นด้วย Does

 

ตัวอย่างประโยค : Does he know that you are here?
คำอ่าน : ดาสสึ ฮี โน แด้ด ยู อาร เฮีย?
คำแปล : Does he know /เขารู้หรือเปล่า that you are here?/ว่าคุณอยู่ที่นี่?

 

ตัวอย่างประโยค : Does John have your Line ID?
คำอ่าน : ดาสสึ จอห์น แฮ่ฟฝึ ยัว ไลน ไอดี?
คำแปล : Does John /จอห์น have your Line ID?/มีไลน์ไอดีของคุณไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามว่า มี..ไหม ใช้ Does +he, she, it หรือชื่อคน..

 

ตัวอย่างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Did

การใช้ Did สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น He, She, It, They, I, You, We หรือ ชื่อคน ชื่อสิ่งของ โดยจะใช้กับเรื่องที่ผ่านไปแล้ว เป็นอดีต เรื่องเมื่อวาน เมื่อคืน

ตัวอย่างประโยค : Did it bite you?
คำอ่าน : ดิ๊ด อิด ไบ๊ ยู้?
คำแปล : Did it/มัน bite you?/กัดคุณหรือเปล่า

 

ตัวอย่างประโยค : Did the dog bite you?
คำอ่าน : ดิ๊ด เดอะ ด้อก ไบ๊ ยู้?
คำแปล : Did the dog/สุนัข bite you?/กัดคุณไหม? กัดคุณหรือเปล่า

 

ตัวอย่างประโยค : Did she get my gift?
คำอ่าน : ดิ๊ด ชี เก็ด มาย กิ๊ฟฟะทึ?
คำแปล : Did she/เธอ get my gift?/ได้รับของขวัญของฉันหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค : Did you go to see the movie last night?
คำอ่าน : ดิ๊ด ยู โก ทู ซี เดอะ มูฟวี่ ลาสสึ ไน้ทึ?
คำแปล : Did you /คุณ go to see the movie/ได้ไปดูหนัง last night?/เมื่อคืนไหม? หรือ เมื่อคืนพวกคุณไปดูหนังหรือ เปล่า?

 

ตัวอย่างประโยค : Did they do their homework?
คำอ่าน : ดิด เด ดู แดร โฮมเวิ้กขึ?
คำแปล : Did they /พวกเขา do their homework?/ทำการบ้านหรือไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Did your kids like watching TV?
คำอ่าน : ดิ๊ด ยัว คิดสึ ไล้ขึ วอดชิง ทีวี้?
คำแปล : Did your kids/ลูกๆ ของคุณ like watching TV?/ชอบดูทีวีไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Did I have to go out with you?
คำอ่าน : ดิ๊ด ไอ แฮฟฝึ ทู โก เอ๊าถึ วิด ยู้?
คำแปล : Did I have to/ฉันต้อง go out with you?/ออกไปข้างนอกกับคุณใช่หรือไม่

 

ตัวอย่างประโยค : Did we stay here?
คำอ่าน : ดิ๊ด วี สะเต เฮี้ย?
คำแปล : Did we /พวกเรา stay here?/พักที่นี่ไหม?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do, Does และ Did สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ