บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Is, Am, Are, Was และ Were ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า เป็น ...ไหม หรือ คือ ... ใช่ หรือไม่ หรือ อยู่ ... ไหม หรือเปล่า เช่น คุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่หรือไม่? เป็นความจริงหรือไม่? เธออยู่ที่นี่หรือเปล่า? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Is, Am, Are, Was และ Were หากเทียบกับภาษาไทยเราแล้ว อาจจะเป็นการถามในลักษณะที่ว่า เป็น...ไหม อยู่ ..ใช่หรือไม่ คือ...ไหม เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Is, Am, Are, Was และ Were

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Are

การใช้ Are สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

 

ตัวอย่างประโยค : Are you sure?
คำอ่าน : อาร ยู ชั้วร?
คำแปล : Are you / คุณ sure?/แน่ใจไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก sure แน่ใจ เป็นคำอื่นได้ เช่น ok ไหวไหม? happy มีความสุขไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Are they alright?
คำอ่าน :อาร เด ออลไร้ทึ?
คำแปล : Are they / พวกเขา alright?/สบายดีไหม

 

ตัวอย่างประโยค : Are you a teacher?
คำอ่าน : อาร ยู อะ ทีเฉ่อะ?
คำแปล : Are you / คุณเป็น a teacher?/คุณครูใช่ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Are we ready to go?
คำอ่าน : อาร วี เร้ดดี ทู โก?
คำแปล : Are we ready / เราพร้อมที่จะ to go?/ไปหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก we พวกเขา เป็น they พวกเขา ก็ได้

 

ตัวอย่างประโยค : Are you eating?
คำอ่าน : อาร ยู อิ๊ดดิ๊ง?
คำแปล : Are you / เธอ eating?/กำลังกินอยู่ใช่ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กำลังทำอะไร ก็เปลี่ยนไปตามนั้น เช่น playing กำลังเล่น / running กำลังวิ่ง

 

ตัวอย่างประโยค : Are they good at writing?
คำอ่าน : อาร เด กู้ด แอ้ด ไร้ดิ๊ง?
คำแปล :Are they / พวกเขา good at writing?/เก่งในการเขียนใช่ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Are you afraid of ghost?
คำอ่าน : อาร ยู อะเฟร่ดดึ ออฟ โก้สสะถึ?
คำแปล : Are you afraid คุณกลัว of ghost?/ผีไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กลัวอะไร ก็เปลี่ยนจาก ghost ผี เป็นสิ่งนั้น เช่น แมลงสาบ หนอน

 

ตัวอย่างประโยค : Are you happy with your job?
คำอ่าน : อาร ยู แฮ้ปปี วิด ยัว จ๊อบ?
คำแปล : Are you happy / คุณมีความสุข with your job?/กับงานของคุณหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Were

การใช้ Were สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป โดยจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องในอดีต เรื่องที่ผ่านไปแล้ว

 

ตัวอย่างประโยค : Were you sick yesterday?
คำอ่าน : เวอ ยู ซิ่กขึ เยสสะเตอเด๊?
คำแปล : Were you sick /คุณป่วยใช่ไหม yesterday? /เมื่อวานนี้?

 

ตัวอย่างประโยค :Were they at home last night?
คำอ่าน : เวอ เด แอ้ด โฮม ลาสสะถึ ไน้ทึ?
คำแปล : Were they /พวกเขาอยู่ at home last night?/บ้านไหมเมื่อคืนนี้?

 

ตัวอย่างประโยค : Were your dogs in the house?
คำอ่าน : เวอ ยัว ด้อกสึ อิน เดอะ เฮ้าสซึ?
คำแปล : Were your /สุนัขของคุณอยู่ dog in the house? / ในบ้านไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : your dogs สุนัขหลายตัว

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Is

การใช้ Is สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือ สิ่งที่มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

ตัวอย่างประโยค : Is it fit?
คำอ่าน : อิสสึ อิด ฟิ่ด?
คำแปล : Is it /มัน fit? /พอดีหรือไม่
คำอธิบายเพิ่มเติม : fit เป็นคำคุณศัพท์ เปลี่ยนใช้คำอื่นได้ beautiful มันสวยไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Is he good at playing guitar?
คำอ่าน : อิสสึ ฮี กู้ด แอ้ด พะเลอิง กีทา?
คำแปล : Is he good at /เขาเก่งใน playing guitar? /การเล่นกีตาร์ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Is the book on the table?
คำอ่าน : อิสสึ เดอะ บุ้คขึ ออน เดอะ เทเบิ๊ล?
คำแปล : Is the book / หนังสืออยู่ on the table? /บนโต๊ะหรือเปล่า?

 

ตัวอย่างประโยค : Is she at school?
คำอ่าน : อิสสึ ชี แอด สะกู๊ล?
คำแปล :Is she /เธออยู่ at school? /ที่โรงเรียนหรือเปล่า?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใครอยู่ที่ไหน ก็เปลี่ยนจาก she เป็น he, it ส่วน school ก็เปลี่ยนได้เช่นกัน เป็น ห้าง ร้านอาหาร

 

ตัวอย่างประโยค : Is he a doctor?
คำอ่าน :อิสสึ ฮี อะ ดอกเต๊อะ?>
คำแปล : Is he /เขาเป็น a doctor? หมอหรือเปล่า?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นอะไร ก็เปลี่ยนจากหมอ เป็นสิ่งนั้นๆ ได้เลย a teacher ครู

 

ตัวอย่างประโยค : Is the cat on the roof?
คำอ่าน :อิสสึ เดอะ แค่ด ออน เดอะ รู่ฟ?
คำแปล : Is the cat /แมวอยู่ on the roof? /บนหลังคาใช่ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อะไร อยู่บนอะไร ก็เปลี่ยนได้ตามต้องการ เช่น book หนังสือ อยู่บน table โต๊ะ ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Is the car ready?
คำอ่าน : อิสสึ เดอะ คาร์ เร้ดดิ๊?
คำแปล : Is the car /รถ ready? /พร้อมไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก the car เป็นอย่างอื่นได้ตามต้องการ เช่น he เขาพร้อมไหม? / she เธอพร้อมไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Is there a pen?
คำอ่าน : อิสสึ แด อะ เพ็น?
คำแปล : Is there /มี a pen? /ปากกาไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อยากถามว่า มีอะไร ไหม ก็เปลี่ยนจาก ปากกาเป็นอย่างอื่น a book แต่ต้องเป็นของสิ่งเดียวเท่านั้น

 

ตัวอย่างประโยค :Is anybody here?
คำอ่าน : อิสสึ แอนหนิบอดี เฮี้ย?
คำแปล : Is anybody /ใครอยู่ here? /ที่นี่บ้าง
คำอธิบายเพิ่มเติม : หรือระบุชื่อไปเลย Tom ทอมอยู่ที่นี่ไหม? / he เขาอยู่ที่นี่ไหม?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Was

การใช้ Was สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือ สิ่งที่มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว ใช้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นอดีต ผ่านไปแล้ว

 

ตัวอย่างประโยค : Was I wrong?
คำอ่าน : วอส ไอ รอง?
คำแปล : Was I /ฉัน wrong? /ผิดหรือ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ประธาน I ต้องใช้ Was ตั้งคำถาม

 

ตัวอย่างประโยค : Was he at the party last night?
คำอ่าน : วอส ฮี แอ้ด เดอะ พาดี่ ลาสสะถึ ไน้ทึ?
คำแปล :Was he /เขาอยู่ at the party /ที่งานเลี้ยงหรือเปล่า last night? /เมื่อคืนนี้

 

ตัวอย่างประโยค : Was the movie boring?
คำอ่าน :วอส เดอะ มู้ฟวี่ บอริง?
คำแปล : Was the movie /หนัง boring? /น่าเบื่อไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ เช่น he เขาน่าเบื่อไหม? /she เธอน่าเบื่อไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Was there something in the car?
คำอ่าน : วอส แดร ซัมติง อินเดอะ คาร?
คำแปล : Was there มี something /อะไร in the car? อยู่ในรถหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : มีอะไรอยู่ที่ไหน ก็เปลี่ยนได้ตามต้องการ in the box ในกล่อง /in the house ในบ้าน

 

ตัวอย่างประโยค : Was she in the room?
คำอ่าน : วอส ชี อิน เดอะ รูม?
คำแปล : Was she /เธออยู่ /in the room? /ในห้องหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อะไรอยู่ในห้อง ก็เปลี่ยน จาก she เป็น he หรือ it ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Am

การใช้ Am สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธาน I คำถามในลักษณะนี้ เป็นการถามเกี่ยวกับตัวเอง ฉันผิดไหม ฉันน่าเบื่อไหม ฉันน่ารำคาญ ไหม ฉันไม่มีเหตุผลใช่ไหม คำตอบก็คือ ใช่ทุกข้อ

 

ตัวอย่างประโยค : Am I wrong?
คำอ่าน :แอม ไอ รอง?
คำแปล : Am I /ฉัน wrong? /ผิดใช่ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Am I beautiful?
คำอ่าน : แอม ไอ บิวตีฟูล?
คำแปล : Am I /ฉันสวย beautiful? ใช่ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : beautiful เป็นคำคุณศัพท์ เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : Am I boring?
คำอ่าน : แอม ไอ บอริง?
คำแปล : Am I /ฉัน boring?/น่าเบื่อไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : boring เป็นคำคุณศัพท์ เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ตามต้องการ

 

คำนามช่วยสร้างประโยคคำถาม Is, Am, Are, Was, Were

การสร้างประโยคคำถามด้วยการนำคำนามมาใช้ จะค่อนข้าง ง่าย เช่น a teacher /ครู / Are you a teacher?/ คุณเป็นครูใช่ไหม?

 

คำคุณศัพท์ที่ต้องรู้เพื่อใช้สร้างประโยคคำถาม

การใช้ Verb to Be : Is, Am, Are, Was, Were จะมีวิธีสร้างประโยคคำถามง่ายๆ ด้วยการใช้คำคุณศัพท์ด้วยเช่นกัน เช่น Are you sure? คุณแน่ ใจไหม? ถ้าต้องการถามในเรื่องอื่น ก็ต้องจำคำคุณศัพท์ต่อไปให้ได้ แล้วนำมาแทนคำว่า sure หรือ แน่ใจ อย่าง hungry หิว ก็จะได้คำถามใหม่ คุณหิวไหม? เป็นรูปแบบการสร้างประโยคที่ง่ายมาก

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ
aggressive /อะเกรสสีบ / ก้าวร้าว, หัวรุนแรง, ดุดัน
alert /อะเลิด / ระมัดระวัง ว่องไว เตรียมพร้อม
alive /อะไล้ฝึ / กระปรี้กระเปร่า ร่าเริง มีชีวิตชีวา
ancient /เอนเชียน / หัวโบราณ โบร่ำโบราณ คนแก่ โบราณ
anxious /แองเฉียสสึ / กระวนกระวาย กระตือรือร้น ร้อนใจ
attractive /แอ๊ดแทร็กถีบฝึ / มีเสน่ห์ ดึงดูด น่ามอง น่าค้นหา
average /แฮฟวะเรจจึ / ธรรมดา ทั่วไป
bad /แบ้ด / เลว ไม่ดี ห่วย กระจอก เฮงซวย เสร็จเคร็ง ต่ำช้า ชั่วช้า เสีย
better /แบ๊ดเด่อ /ดีขึ้น ดีกว่า
big /บิ๊ก / ใหญ่ สำคัญ เบ้อเร่อเท่อ เป้ง
bitter / บิ๊ดเด่อ/ ขมชื่น เจ็บช้ำ ปวดแสบ
brave /แบร้บฝึ /ใจถึง อาจหาญ กล้าหาญ ห้าวหาญ
broken /โบร๊กเกน / แตก เสียหาย ฉิบหาย
bumpy / บั๊มปี่ / เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ
busy / บิสสี่ / ยุ่ง ไม่ว่าง มีธุระ มีงานมาก พลุกพล่าน
careful /แค้ฟูล / ระวังรักษา ระมัดระวัง เอาใจใส่ ละเอียดถี่ถ้วน
cheap / ชีบผึ / ถูก ย่อมเยา กระจอก ด้วย มีค่าน้อย
clean /คะลีน / สะอาด บริสุทธิ์
clear /คะเลีย / ชัดเจน กระจ่าง ใส
clever /คะเล้บเหว่อ / ฉลาด ปราดเปรื่อง ชำนาญ แสนรู้
cold / โคลถึ/ เย็น หนาว เย็นชา เฉยเมย
combative /คอมแบ๊ดดีบฝึ / ฮึกห้าว
cool / คูล / สุขุม เยือกเย็น เก๋า เจ๋ง เย็น
crazy /เคร้ ซี / บ้า บ๊อง ประหลาด บ้าบอ ติ๊งต๊อง บ้าคลั่ง
crooked / ครู้ก เขด / โกง ขี้โกง ทุจริต
crystal /คริ้สสะตอล / โปร่งใส
dangerous /แด๊น เจอ รัสสึ / อันตราย น่ากลัว มีอันตราย
dashing /แด๊ช ชิง / ห้าว หรูหรา ร่าเริง หลักแหลม
dead / เดด / ตาย ดับ แน่นิ่ง
delicious /ดี ลี เฉียสสึ / อร่อย รสเด็ด โอชะ ถูกปาก
dim / ดิม / สลัว มืดมัว ริบหรี่ หลัว หมอง
dirty /เด๊อ ที / ลามก สกปรก เลอะเทอะ ชั่วช้า
drab /ดะราบ / จืดชืด น่าเบื่อ ไม่สดใส
dry / ดราย / แห้ง แห้งแล้ง ตากแห้ง ไม่มีน้ำ
dull / ดอล/ น่าเบื่อ จืดชีด กร่อย ทึ่ม ซึมเซา เด๋อด๋า
dusty / ดัสสะตี่ / เต็มไปด้วยฝุ่น ฝุ่นจับ ปกคลุมไปด้วยฝุ่น
elderly /แอล เดอ หลี่ / สูงอายุ มีอายุ ค่อนข้างแก่ สูงวัย
enormous / เอน นอ มัสสึ/ มหึมา ใหญ่โต้ มโหฬาร
excited /เอ็ก ซ้าย เดด / ตื่นเต้น น่าระทึกใจ น่าเร้าใจ ระทึกใจ
exciting / เอ็ก ไซ้ ดิง / โลดโผน น่าตื่นเต้น เร้าอารมณ์ ระทึกขวัญ
expensive / เอ็กสะ เปน สีบฝึ/ แพง สิ้นเปลือง มีราคาสูง
fancy /แฟน ซี / พอใจ จิตนาการ
fat /แฟ่ด / อ้วน ตุ้ยนุ้ย อ้วนท้วน อ้วนพี
few / ฟิว / น้อย เล็กน้อย สองสาม
filthy /ฟิลตี่ / สกปรก โสโครก เลอะเทอะ หยาบ มอมแมม
foolish / ฟูล ลิชเฉ่อะ / โง่า เซ่อ เบาปัญญา
fresh /เฟร่ชเฉ่อะ / สด ใหม่ บริสุทธิ์ สดใส มือใหม่
fuzzy /ฟัส สี่ / เลือน ปุย
genuine / เจน ยู อิน / จริง แท้ จริงใจ
giant / ไจ แอนถึ / ใหญ่ เป้ง
golden /โกล เดน / งดงาม มีค่า ดีมาก ประเสริฐ
gorgeous / ก๊อ เจียสสึ / สวยงาม งดงาม หรูหรา เพริศแพร้ว โอ่อ่า
graceful /เกรสสะ ฟูล / สง่างาม งดงาม นิ่มนวล อรชร นวยนาด พริ้ง คมสัน ละออ
handsome /แฮ้น ซัม / หล่อ หล่อเหลา สำอาง
happy /แฮ้ป ปี่ / ยินดี เป็นสุข สุขใจ เบิกบาน สำราญใจ
hard / ฮาด / ยาก หนัก ลำบาก ทรหด หิน
harsh /ฮ่าดฉุ / รุนแรง ห้าว เกรี้ยวกราด ดุร้าย
heavy / แฮ้ฟ วี / หนัก รุนแรง มืดมัว
hollow / ฮ้อล โล / กลวง โหว่ โบ๋ เป็นหลุม เป็นโพรง
honest /อ๊อน เนส /ซื่อสัตย์ ตงฉิน สุจริต
hot /ฮอต / ร้อน เผ็ด เร่าร้อน ใจร้อน สดๆ ร้อนๆ ถึงพริกถึงขิง
huge / ฮิ้ว จึ่/ ใหญ่ มหาศาล มหึมา เบ้อเร่อเท่อ อะร้าอร่าม
hungry / ฮั้ง กริ / หิว กระหาย อยาก ปรารถนา ตะกละ โลภ
large / ล่าด จึ/ ใหญ่ กว้าง มหึมา เบ้อเร่อเท่อ
lazy / เล้ สี่ / ขี้เกียจ เกียจคร้าน หลังยาว
light /ไล้ / เบา สว่าง
long / ลอง / ยาว นาน ยาวนาน ไกล
low / โลว / ต่ำ กระจอก เตี้ย
mellow /เม้ล โล / สุก ละมุน กลมกล่อม ฉ่ำ
melodic / เมล โล ดิก / ไพเราะ
modern /มอ เดิ่น / ทันสมัย นำสมัย ล้ำยุค
massive /แม้ส สีบฝึ / หนาแน่น บึกบัน เทอะทะ
new / นิว / ใหม่ เป็นครั้งแรก แปลก แปลกใหม่
noisy / น้อย สิ / ดัง จอแจ หนวกหู อื้ออึง เจี๊ยวจ๊่ว ระเบ็งเซ็งแซ่
old / โอล / แก่ ชรา เก่า โบราณ อาวุโส ปรัมปรา
oval / โอ๊ วอล/ รี เป็นวงรี เป็นรูปไข่
petite / เพ็ด ทีด / เล็ก กระจุ๋มกระจิ๋ม เล็กกระจิดริด จิ๋ว
plain / เพลน / ธรรมดา เรียบๆ ที่ราบ ไม่สวย
plastic /พลาสสะติก / พลาสติก
poor /พัว / ยากจน เลว แย่ ห่วย ต่ำต้อย กระจอก
puny / เพียว หนี่ / อ่อนแอ เล็กน้อย กระจ้อยร่อย
quiet / ไคว้ เอ็ด/ เงียบ สงบ สงบเงียบ
rainy / เร้น หนี่ / ฝนชุก มีฝนชุก เปียกฝน
rich / ริช ฉุ/ รวย หรูหรา มั่งคั่ง กระเป๋าหนัก อุดมไปด้วย
right / ไร้ถึ/ เหมาะสม ชอบธรรม เป็นการสมควร
round / ราว เอน ถึ / รอบ กลม
running / รัน นิง/ ไหล
sad /แซ่ด / เสียใจ ทุกข์ใจ เศร้าใจ โศกเศร้า ระทม
safe / เสบฝึ / ปลอดภัย มั่นคง ไว้ใจได้
sane / เซน / มีสติ มีเหตุผล
scared /สะแกถึ / ตกใจ ผวา ตระหนก ขวัญหนีดีฝ่อ ขี้กลัว
shallow / ช้าล โล / ไม่ลึก ตื้น
sharp / ชาบ / แหลม คม หัวดี หัวแหลม เฉลียวฉลาด แสนรู้
shiny /ช้าย หนี่ / เงางาม สดไส เหม่ง ผ่อง แผล็บ เงาวับ มันเกงา เป็นมันวาว เป็นมัน
short / ชอท / สั้น เตี้ย ย่อ ขาด
shrill / ชะริล / เสียงแหลม โหยหวน
shy / ชาย / อาย เอียงอาย ประหม่า ชมดชม้อย เจี่ยมเจี้ยม
skinny / สกิ๊น หนี่ / บอบบาง กระหร่องต่อง หนังหุ้มกระดูก ผอมแห้ง
small /สะมอล / เล็ก น้อย ขนาดย่อม จิ๋ว
soft /ซ่อบฟะถึ / ละมุน อ่อนโยน แผ่วเบา ละเมียด
solid / โซ้ ลิด/ แข็ง เข้มแข็ง ใจหนักแน่น
sore / ซอร/ เจ็บ ปวด เจ็บช้ำ โกรธแค้น เจ็บแสบ
sour / ซาว เออะ / เปรี้ยว บูดบึ้ง ขุ่นเคือง ไม่พอใจ หน้าเป็นตูด
square /สะ กะแว / กว้าง เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เสมอกัน เป็นฉาก ตั้งฉาก
steep / สะตี้บ/ชัน สูงชัน สูงลิ่ว
sticky /สติ๊ก กี่ / เหนียว เหนียวหนึบ เหนอะหนะ เหนียวเหอะ ติดแน่น
strong /สะ ตรอง / แข็งแรง เข้มแข็ง มั่นคง ล่ำ บึกบึน
superior / สุ พี เรีย / เลิศเลอ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ เหนือกว่า ดีกว่า
sweet / สะหวีด / หวาน หอม ไพเราะ หยดย้อย น่ารัก
swift / สะวิบฝะถึ / รวดเร็ว ว่่องไว ฉับพลัน
tan / แทน / (ผิว)ดำแดง สีแทน สีน้ำตาล
tart /ท่าด / เปรี้ยว จี๊ด
teeny / ทีน หนี่ / เล็ก จิ๋ว
terrible / เท้ ริ เบิ่ล / ร้ายแรง น่ากลัว มหันต์ ห่วยแตก น่าสยดสยอง
tiny / ไท้ หนี่/ จิ๋ว เล็ก จะจิ๋วหลิว
tired / ทาย เออะ ดึ/ เบื่อ เหนื่อย ล้า อ่อนเพลีย เมื่อย
tremendous /ทริม เมน ดัสสึ / น่าเกรงขาม น่ากลัว มหึมา
ugly / อั๊ก หลี่/ ขี้เหร่ น่าเกลียด น่ากลัว รูปชั่วตัวดำ
unusual / อัน ยู ชวล / แปลกปลอม ผิดหูผิดตา ผิดปกติ ผิดธรรมดา
weak / วีกขึ / อ่อนล้า อ่อนแอ อ่อน อ่อนปวกเปียก
weary / เวีย หริ/ เหนื่อย อิดโรย เมื่อยล้า
wet /เว็ด / เปียก แฮะ ชุ่มชื้น เปียกโชก เปียกแฉะ
wild / วาย เอิ่ล ถึ/ ป่าเถื่อน ดุร้าย คะนอง
wooden / วู้ด ดิ่น / ประกอบด้วยไม้ มีไม้เป็นส่วนประกอบ ทำด้วยไม้ แข็งเหมือนไม้ ไม่มีจิตใจ
wrong / รอง / ผิด พลาด เหลวไหล เข้าใจผิด ไม่เป็นธรรม
young / ยัง / หนุ่ม สาว วัยรุ่น รุ่นเยาว์ อ่อนหัด เด็กน้อย

สี
black /แบล๊คขึ / สีดำ
blue /บลู / สีน้ำเงิน
brown /บราว / สีน้ำตาล
green /กรีน / สีเขียว
orange /ออ เร้น จึ / สีส้ม
pink / พิงขึ / สีชมพู
purple /เพอเปิ่ล / สีม่วง
red /เหรด / สีแดง
yellow / เย้ล โล / สีเหลือง
white /ไวถึ / สีขาว

Is it pink? สีชมพูใช่ไหม?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Is, Am, Are, Was และ Were สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ