บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกช่วงเวลา ระยะเวลา (Adverb of Duration) เช่น จากเวลา ถึงเวลา/ from...to จนกระทั่ง/until พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำกริยาวิเศษณ์แบบนี้จะบอกถึงช่างระยะเวลาของเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น

 

from ระยะเวลา to ระยะเวลา

คำกริยาวิเศษณ์ form ใช้บอกเวลาเริ่มต้น ตามด้วย to เพื่อบอกเวลาสิ้นสุด เช่น จากเวลา 8;00 น ถึง 9:00 น /from 8;00 am to 9:00 am จากวันจันทร์ ถึง วันพุธ / from monday to wednesday จากเดือน มกราคา ถึง เดือน มีนาคม / from january to march จากเวลา 8:00 น. วันจันทร์แรกของเดือนมกราคมถึง วันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ปีนี้/from 8:00 am on the first monday of january to the last friday of march this year
ประโยค : He will go to bed from 9:00 pm to 6:00 am.
คำอ่าน : ฮี วิล โก ทู เบ้ด ฟรอม นาย พีเอ็ม ทู ซิก เอ เอ็ม
คำแปล : เขาจะเข้านอนตั้งแต่ 21.00 น./from 21:00 pm ถึง 06:00 น./to 06:00 am. บอกระยะเวลาที่เข้านอน ก็คือ 3 ทุ่ม ถึง 6 โมงเช้า นั่นเอง

 

ประโยค : The exhibition start from monday to wednesday of january this year.
คำอ่าน : ดิ เอ็กสิบิ๊ชัน สตาร์ท ฟรอม มอนเด ทู เว้นสะเด ออฟ แจนยูอะหริ ดิส เยียร
คำแปล : นิทรรศการ/The exhibition เริ่ม ตั้งแต่วันจันทร์/from monday ถึงวันพุธ/to wednesday ของเดือนมกราคมปีนี้/of january this year.

 

from ระยะเวลา until ระยะเวลา/from ระยะเวลา till ระยะเวลา

นอกจากการใช้ from ..to... บอกระยะหรือช่วงเวลาแล้วก็จะใช้ from...until หรือ from ...till
ประโยค : He start doing homework from 7:00 pm until 10:00 pm.
คำอ่าน : ฮี สตาร์ท ดูอิ่ง โฮมเวิร์ก ฟรอม เซเวน พีเอ็ม อันทิล เทน พีเอ็ม
คำแปล : เขาเริ่มทำการบ้านตั้งแต่ 19.00 น./from 7:00 pm ถึง 22.00 น./until 10:00 pm. เริ่มทำตั้งแต่ 1 ทุ่มจนกระทั่งถึง เวลา 4 ทุ่ม

 

ประโยค : They played guitar from 7:00 pm. till 10:00 pm yesterday.
คำอ่าน : เด เพลถึ กีทา ฟรอม เซเวน พีเอ็ม ทิล เทน พีเอ็ม เยสเทอเดย
คำแปล : เมื่อวานนี้/yesterday พวกเขาเล่นกีตาร์ตั้งแต่ 19.00 น./from 7:00 pm. จนถึง 22:00 นtill 10:00 pm

 

for ตามด้วยระยะเวลา

การใช้ ตั้งแต่/for จะบอกระยะเวลาเริ่มต้น เริ่มทำอะไรตั้งแต่เวลาใดเป็นต้นไป
ประโยค : I have worked here for two years.
คำอ่าน : ไอ แฮฟ เวิร์กถึ เฮีย ฟอร์ ทู เยียสึ
คำแปล : ฉันทำงานที่นี่เป็นเวลา/for หรือมาเป็นเวลา/for สองปีแล้ว/two years.

 

ประโยค : He has gone for two hours.
คำอ่าน : ฮี แฮส กอน ฟอร์ ทู เอาเออะสึ
คำแปล : เขาได้ออกไป เป็นเวลา/for 2 ชั่วโมงแล้วtwo hours. ถ้าเป็นสำนวนแบบไทยๆ เราก็น่าจะพูดว่า เขาได้ออกไปตั้งแต่ 2 ชั่วโมงที่แล้ว หรือเขาออกไปนาน 2 ชั่วโมงแล้ว

 

till ระยะเวลา

คำนี้จะใช้ในความหมายว่า จนถึง เวลาที่กำหนด
ประโยค : I will wait for you till six o'clock tomorrow.
คำอ่าน : ไอ วิล เวท ฟอร์ ยู ทิล ซิก โอ คล็อก ทู โม โร
คำแปล : ฉันจะรอคุณ จนถึง/till 6 โมงเช้า/six o'clock ของพรุ่งนี้/tomorrow

 

since + ระยะเวลา

since ใช้ในความหมายว่า ตั้งแต่เวลา หรือตั้งแต่ เช่น เขาย้ายออกไปจากที่นี่ตั้งแต่/since ปี 2017 หรือ ฉันทำงานที่นี่ ตั้งแต่/since ปี 2017 แล้ว
ประโยค : We haven't had the guest since 1969.
คำอ่าน : วี แฮฟ หวึ่น แฮด เดอะ เกส ซิน นายทีน ซิกตินาย
คำแปล : เราไม่มีแขก/haven't had the guest มาตั้งแต่ปี 1969/since 1969 แล้ว

 

up to ระยะเวลา

up to ใช้ในความหมายว่าจนถึงเวลาหรือวัน
ประโยค : You can borrow cash advance up to your next payday.
คำอ่าน : ยู แคน โบโร แคช แอดวาน อัพ ทู ยัว เน็ก เพ เด
คำแปล : คุณสามารถ ยืมเงินสด/borrow cash ล่วงหน้า/advance ได้จนถึง/up to วันจ่ายเงินเดือน/next payday. ครั้งต่อไปของ คุณ