บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงมุมมองหรือแสดงความคิดเห็น (Viewpoint and Commenting Adverbs) เพื่อขยายกริยาแท้ให้รู้ว่าผู้พูดปรือประธานมีความรู้สึก ความเห็นอย่างไร เช่น โดยส่วนตัวแล้ว/Personally ฉับชอบเดินทางคน เดียว เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์ใช้แสดงมุมมองหรือแสดงความคิดเห็น

bravely/ เบรฟ หลิ /อย่างกล้าหาญ
carelessly / แค เลส สะ หลิ /ลวก
certainty / เซอ เอ็น หลิ /ความเชื่อมั่น
clearly/ เคลีย หลิ /อย่างเห็นได้ชัด
cleverly /เคลพ เวอ หลิ /ชาญฉลาด
confidentially /คอน ฟิ เด็น เชียล หลิ /เป็นความลับ
definitely / เดฟ พิ หนิท หลิ /อย่างแน่นอน
economically /เอ กอ นอ มิค หลิ / ในทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการเงิน
foolishly / ฟุล ลิช ชะ หลิ /โง่ อย่างโง่
fortunately / ฟ๊อ จูน เนท หลิ /โชคดี อย่างโชคดี
generously / เจน เนอ รัส สะ หลิ /อย่างไม่เห็นแก่ตัว อย่างมีน้ำใจ อย่างใจกว้าง
honestly / ออนเนส สะหลิ /อย่างสุจริต อย่างตรงไปตรงมา อย่างเปิดเผย โดยสุจริต
ideally /ไอ เดียล หลิ /ความนึกคิด อย่างมีอุดมการณ์ อย่างมีความคิด อย่างมีอุดมคติ
kindly/ คาย เอ็น หลิ /อย่างกรุณา อย่างเมตตา อย่างจริงใจ
luckily / ลัก เกิล หลิ /เดชะบุญ อย่างเฮง อย่างมีโชค อย่างบังเอิญ
naturally /แน๊ เชิล หลิ /อย่างเป็นธรรมชาติ โดยกำเนิด ตามธรรมดา ตามเรื่องตามราว
obviously /อ๊อฟ เวียส สะ หลิ /อย่างชัดเจน อย่างเป็นที่ประจักษ์ อย่างเข้าใจง่าย
officially /ออฟ ฟิส เชียล หลิ /อย่างเป็นทางการ อยางเป็นราชการ
personally /เพ๊อ ซอน นอล หลิ /ส่วนตัว อย่างเป็นส่วนตัว อย่างเฉพาะตัว
presumably /เพร ซึ๊ม มะ บลิ /อย่างสันนิษฐานว่า อย่างน่าจะเป็นไปได้
seriously / ซี เรียส สะ หลิ /อย่างจริงจัง อย่างเคร่งเครียด เป็นจริง เป็นจัง
simply / ซิ๊ม ปะ หลิ /ง่ายดาย อย่างง่ายดาย อย่างไม่รูหรา อย่างเรียบง่าย
stupidly/สติ๊ว ปิด หลิ /อย่างโง่เขลา อย่างน่าเบื่อ อย่างโง่เง่า อย่างเซ่อ
surely/ ชัว หลิ /อย่างแน่นอน อย่างมั่นใจ
surprisingly / เส่อ ไพร้ ซิง หลิ /อย่างแปลกใจ อย่างตื่นตาตื่นใจ อย่างน่าประหลาดใจ
technically /เทค หนิค คะ หลิ /ในทางเทคนิค อย่างมีเทคนิค
theoretically / เตีย โอ แร ติก คะ หลิ / ตามหลักวิชา ตามเหตุตามผล อย่างมีเหตุผล อย่างเป็นวิชาการ
thoughtfully / ซอท ฟูล หลิ /ความคิด อย่างเต็มไปด้วยความคิด
truthfully / ซอท ฟูล หลิ /สมจริง ตามความเป็นจริง เกี่ยวกับความจริง ในความเป็นจริง
unbelievably /อัน บี ลีฟ อะ บลิ /อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างเหลือเชื่อ เหลือเชื่อ
undoubtedly /อัน เด๊า เด็ด หลิ /ไม่ต้องสงสัย อย่างไม่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องสงสัย
unfortunately /อัน ฟ๊อ จูน เหลท หลิ /น่าเสียดาย อย่างโชคร้าย อย่างไม่เป็นมงคล
wisely / ไว๊ สะ หลิ /ชาญฉลาด อย่างฉลาด อย่างรอบรู้

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยคที่ใช้คำกริยาวิเศษณ์แสดงความคิดเห็น แสดงมุมมองของตน แบบนี้ จะนิยมวางไว้ก่อนประโยคหลัก เช่น โดยตาม ธรรมชาติแล้ว/naturally สุนัขตัวผู้จะไม่กัดตัวเมีย
ประโยค : Naturally, the most of animal afraid of human.
คำอ่าน : แน๊ เชิล หลิ เดอะ โมส ออฟ แอน นิ มอล อะ เฟรด ออฟ ฮิ๊ว แมน
คำแปล : โดยธรรมชาติ/Naturally สัตว์ส่วนใหญ่/the most of animal กลัวมนุษย์ วางคำกริยาวิเศษณ์แบบนี้ไว้ต้นประโยค