บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกความถี่ (Adverb of Freguency) ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อให้รู้ว่า ทำ กริยาทำสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหน เช่น always/ทำอยู่เสมอ again/ทำอีกครั้ง sometime/ทำบ้างบางครั้ง พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำกริยาวิเศษณ์แบบนี้จะบอกถึงความถี่ในการกระทำบางอย่าง ตัวอย่างเช่น

again /อะเกน / อีกครั้ง
always /ออลเวสึ/ เสมอๆ
continually /คอนตินวลหลิ / ติดต่อกันไป เรื่อยๆ
ever เคย /เอฟ เวอ / เรื่อยมา
every day /เอฟหริ เด / ทุกๆ วัน
every week /เอฟหริ วีก / ทุกๆ สัปดาห์
every month /เอฟหริ มันธึ / ทุกๆ เดือน
every year /เอฟหริ เยีย / ทุกๆ ปี
every other day /เอฟหริ ออเตอ เด /วันเว้นวัน
frequently /ฟรี เควน หลิ/ บ่อยๆ
generally /เจน เนอ รัล หลิ / เป็นประจำ
hardly ever /ฮาด หลิ เอฟเหวอะ / แทบจะไม่
hourly /อาวเออะหลิ / ทุกๆชั่วโมง
never /เนเหวอะ / ไม่เคย
normally /นอ มอล หลิ/ โดยทั่วไป
occasionally /อ็อก เค ชัน นัล หลิ / ในบางโอกาส
often /ออฟ หฟึ่น / บ่อยๆ
once a day /วั๊น สะ เด/ วันละครั้ง
once a week /วั๊น สะ หวีก / สัปดาห์ละครั้ง
rarely /แร หลิ / ไม่ค่อยจะ นานๆ ครั้ง ไม่บ่อย
repeatedly /รี พี๊ด เด็ด หลิ / ซ้ำ
scarcely / สะแก๊ สะหลิ/ ไม่ค่อยจะ
scarcely ever /สะ แก๊ สะ หลิ เอฟเหวอะ / แทบไม่ค่อยจะ แทบจะไม่ค่อย
seldom /เซล เดิ่ม / ไม่ค่อยจะ หรือ นานๆ ครั้ง
sometimes /ซัม ทามสึ / บางครั้ง
twice a year /ทะ ไว้ สะ เยีย / ปีะละ 2 ครั้ง
two times a week /ทู ทาม สะ หวีก / สองครั้งต่อวัน
usually /ยู๊ ชวล หลิ / เป็นปกติ

 

ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

วางไว้ก่อนคำกริยาหลัก
ประโยค : I always drink the water in the morning.
คำอ่าน : ไอ ออลเวสึ ดริ๊ง เดอะ วอเดอะ อิน เดอะ มอ หนิ่ง
คำแปล : ฉัน มักจะ /always ดื่ม/drink น้ำ ในตอนเช้า /in the morning วางไว้ก่อนคำกริยา ประธาน/I ตามด้วยคำกริยา วิเศษณ์/always ตามด้วยคำกริยา/drink ตัวอย่างคำที่ใช้แบบเดียวกัน usually /ยู๊ ชวล หลิ / เป็นปกติ sometimes /ซัม ทามสึ / บางครั้ง never /เนเหวอะ / ไม่เคย often /ออฟ หฟึ่น / บ่อยๆเช่น

 

การวางกริยาวิเศษณ์ แบบกลุ่มคำ ไว้ท้ายประโยค
ประโยค : I eat meat twice a week. วันละ 2 ครั้ง
คำอ่าน : ไอ อีท มี๊ท ทะไว้ สะ วีก
คำแปล : ฉันกินเนื้อ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง/twice a week วางกริยาวิเศษณ์ twice a week. ไว้ท้ายประโยค กรณีเป็นกลุ่มคำแบบนี้ ซึ่งก็มีหลายคำที่มีลักษณะคล้ายกันเช่น สัปดาห์ละครั้ง/once a week, 2 ครั้งต่อสัปดาห์ /two times a week

 

การใช้คำกริยาวิเศษณ์กับ Verb to Be
ประโยค : He is always a funny boy.
คำอ่าน : ฮี อิส ออล เวสึ อะ ฟันนี่ บอย
คำแปล : เขาเป็นเด็กผู้ชาย ที่สนุกสนาน/a funny boyเด็กอารมณ์ดี /ประธาน/He ตามด้วย Verb to Be (be, is, am, are, was, were) ตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์/always และคำนามหรือคุณศัพท์ a funny boy.

 

การใช้คำกริยาวิเศษณ์กับกริยาช่วย can, could, do, don't, does, doesn't, did, didn't, will, would, have, has, had, must, might ประโยค : he can sometimes win his mind.
คำอ่าน : ฮี แคน ซัม ทาม วิน ฮิส มายทึ
คำแปล : เขาสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ในบางครั้ง ส่วนใหญ่จะแพ้ ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีวินัยในชีวิต เขา Heประธาน + กริยาช่วย/can +คำกริยาวิเศษณ์/sometime+กริยาแท้/win +คำนาม/คำคุณศัพท์/his mind


ใช้ don't ในประโยคปฏิเสธ

กริยาวิเศษณ์ตามหลัง don't doesn't
ประโยค : ฮี ดาส สึ่น ยูชวลหลิ อีท มีท
คำอ่าน : เขา มักจะไม่/doesn't usually กินเนื้อeat meat. วางกริยาวิเศษณ์ usually ไว้หลัง doesn't
คำแปล :

 

วางไว้หลัง do ในความหมายที่เป็นการเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นๆ ว่า ชอบมาก เป็นเอามาก
ประโยค : He do often eat meat.
คำอ่าน : ฮี ดู ออฟ ฝึ่น อีท มีท
คำแปล : เขามักจะ/do often กินเนื้อ/eat meat. ใช้ do เพื่อเป็นการเน้นว่า ชอบมาก กินบ่อยมาก กินทุกมื้อ ต้องกินให้ได้

 

การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในประโยค Present Perfect ซึ่งจะใช้ have หรือ has ตามด้วยกริยาช่องที่ 3 เช่น has been
ประโยค : I has never been there.
คำอ่าน : ไอ แฮส เนเหวอะ บีน แด
คำแปล : ฉัน/I ไม่เคยhas never ไปที่นั่น/been there มาก่อน วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หลัง have หรือ has