ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บไซท์ที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เพราะมี ความสามารถสร้างเว็บเพจที่มีความหลากหลาย ทั้งการสร้างเว็บ เพจภาษาhtml, asp, php, ฯลฯ การสร้าง เว็บเพจที่มีทั้งตาราง รูปภาพ ไฟล์มิเดียภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย แม้จะเป็น มือใหม่ก็สามารถออกแบบผลงานระดับมืออาชีพได้ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีพื้นฐานหรือความสามารถในการ ออกแบบด้านสิ่งพิมพ์อยู่แล้ว


การออกแบบเว็บเพจ อาจจะออกแบบเองหรือใช้แม่แบบสำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ก็ได้ ซึ่งก็จะ ได้เว็บเพจที่ดูดีมีความเป็นมืออาชีพ สำหรับเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็ได้เพิ่มความสามารถต่างๆ เข้ามาอีกมากมายเช่น Spry แบบต่างๆ ซึ่งช่วย ให้การสร้างเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนได้ เช่น แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ ป้อนในฟอร์ม ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น กำหนดไว้ให้ป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ถ้าป้อนข้อความเข้าไป โปรแกรมก็จะแจ้งเตือนว่า กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น