เมื่อเข้าโปรแรกมก็จะปรากฏหน้าจอ Welcome Screen ของ Dreamweaver CS3 เพื่อให้เลือกการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม นี้ตามต้องการ เช่น
1. Open a Recent Item คำสั่งเปิดไฟล์งานที่เคยทำไว้ ถ้ามีชื่อไฟล์ปรากฏอยู่ก็คลิกเพื่อเปิดไฟล์ ขึ้นมาแก้ไขได้เลย
2. Create New คำสั่งสำหรับสร้างเว็บเพจใหม่ มีให้เลือกหลายแบบ
3. Create From Samples คำสั่งสำหรับสร้างเว็บเพจใหม่โดยใช้ตัวอย่าง ซึ่งก็จะช่วยให้การสร้าง เว็บเพจทำได้ง่ายขึ้น เพียงแต่เปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา แล้วแก้ไขพิมพ์ข้อมูลเนื้อหาของคุณลงไปแทนเนื้อหา เดิม
4. ถ้าไม่ต้องการให้ปราฏหน้าจอนี้ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม ก็คลิกติ๊กถูก Don't show again