หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ ของ Dreamweaver CS3

1. เมนูคำสั่ง
2. แถบชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์งานที่กำลังใช้งานอยู่อาจมีมากกว่าหนึ่งไฟล์ เช่น เปิดไว้ 2 ไฟล์ index.php และ album.php
3. แถบพาเนลต่างๆ
4. Properties ไว้กำหนดคุณสมบัติให้กับเนื้อหาต่างๆ เช่น จัดตำแหน่ง เปลี่ยนสี ขนาด แบบ ตัวหนังสือ เป็นต้น
5. การซ่อนหรือแสดงส่วนประกอบต่างๆ ให้คลิกปุ่ม ซ่อนหรือแสดงส่วนประกอบนั้นๆ