ส่วนประกอบของเอกสาร Dreamweaver CS3


Document หรือเอกสาร ก็คือเว็บเพจที่เรากำลังใช้งานอยู่จะมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เว็บเพจเช่น aboutus.php, contact.php
2. ชื่อไฟล์งาน
3. Title ชื่อหัวข้อของเว็บเพจนั้นๆ ถ้าเปรียบเว็บเพจเป็นบทความ ไตเติ้ล อาจเปรียบได้กับชื่อของ บทความนั่นเอง
4. ปุ่มย่อ ขยายหรือปิดไฟล์งาน
5. ในกรณีที่เปิดไฟล์งานมากกว่า 1 ไฟล์ ก็คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่แท็ปชื่อได้ตามต้องการ
6. การปิดไฟล์งานก็คลิกชื่อไฟล์ก่อนแล้วคลิกปุ่ม x
7. แถบให้เลือกมุมมองในการออกแบบเว็บเพจมี 3 แบบ Code มุมมองสำหรับการเขียนโปรแกรม แทรกคำสั่ง PHP, ASP หรือภาษาอื่นๆเข้าไปในเว็บเพจ

 

8. Split แสดงทั้งโค้ดคำสั่งและมุมมองในการออกแบบ
9. Design แสดงเว็บเพจในมุมมองการออกแบบที่สามารถจัดการเว็บเพจได้เหมือนการพิมพ์เอกสาร