สร้างไฟล์เว็บเพจแบบ Template ใน Dreamweaver CS3


ก่อนจะเริ่มต้นพิมพ์ข้อความลงไปในเว็บเพจ จะมีการกำหนดค่าต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเพจนั้นๆ ก่อน เช่น กำหนดสีพื้น กำหนดตัวหนังสือที่จะใช้ในเว็บเพจ กำหนดไตเติ้ล ถ้าเป็นการสร้างเว็บไซต์จริงๆ ควร สร้างเป็นไฟล์เว็บเพจแม่แบบไว้ ซึ่งในไฟล์เว็บเพจแม่แบบก็จะกำหนดค่าต่างๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว เมื่อเปิดไฟล์ เว็บเพจแม่แบบขึ้นมาแล้ว ก็จะสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากำหนดแต่อย่างใด ประหยัด เวลา สะดวกกว่ามาก