การวางแผนให้มีเงินใช้ทุกเดือนยามแก่ชรา หลังเกษียณหรือออกจากงานแล้ว มีหลายวิธีอาจจะมีรายรับมากน้อยต่างกันไป บางคนเลือกทำงานเป็นข้าราชการมีบำนาญ มีเงินใช้ทุกเดือน บางคนทำงานเอกชนมีประกันสังคมอาจจะไม่มากแต่ก็ยังดี บางคนเน้นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว ฯลฯ มีหลายวิธี

 

การมีรายรับเข้ามาทุกเดือนหลังจากเกษียณหรือแก่ชราเป็นเรื่องที่หลายคนต้องวางแผนเผื่อไว้ ซึ่งมีหลายวิธีที่จะสร้างรายได้เข้ามา ทุกเดือนเพื่อเป็นเงินสำหรับการยังชีพยามแก่ชรา เช่น
1. บำนาญ สำหรับข้าราชการก็จะมีเงินส่วนนี้ให้ใช้ และยังมีสวิสดิการอื่นๆ อีก
2. ประกันสังคม สำหรับพนักงาน คนทำงาน มนุษย์เงินเดือน ก็จะมีประกันสังคม เพียงแต่จะมากหรือน้อย ก็อยู่ที่อายุงานและการหัก เงินเข้าประกันสังคม สำหรับคนที่มีเงินเดือนมากก็จะมีโอกาสได้เงินมาก เรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าตัวเองจะมีสิทธิได้เงินกี่บาท
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับคนที่เน้นนำเงินฝากธนาคาร เพราะอาจจะทำอาชีพอิสระ แต่ต้องมีเงินฝากค่อนข้างมาก หลายล้านบาท จึง จะได้ดอกเบี้ยมากพอสำหรับการยังชีพ เพราะเงิน 1,000,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 6,000 บาทต่อปีเท่านั้น
4. การเล่นหุ้นเน้นแบบปันผล จะได้ผลตอบแทนประมาณ 3%-5% ของเงินที่นำไปลงทุน เงิน 1,000,000 บาท ก็จะได้ประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อปี
5. หากมีลูกหลานที่ดี การลงทุนกับลูกหลานบางคนยกกิจการให้ลูกหลานแต่มีข้อแม้จะต้องส่งเงินให้ทุกเดือน หรือบางคนลูกหลานมีการ เงินที่ดีก็ส่งเงินให้ทุกเดือน แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย
6. การลงทุนอื่นๆ เช่น ทำบ้านเช่า ให้เช่าที่ดิน
8. งานออนไลน์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา งานในลักษณะนี้ จะเป็นงานคล้ายกับที่ผู้เขียนกำลังทำอยู่ เช่น การทำอีบุ๊คขาย ก็จะมี รายได้จากการขายเข้ามาเรื่อยๆ การทำเว็บไซต์คลิกโฆษณา ทำวิดีโอหาเงินกับการคลิกโฆษณา ทำแอปหาเงินกับการคลิกโฆษณา หรือทำแอปขาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ โดยไม่ต้องทำงานอะไรมากนัก อย่างการทำ eBook ทำแอป ก็อาจจะทำเพียงครั้ง เดียว มีรายรับเข้ามายาวๆ เป็นรูปแบบ การใช้สินค้าช่วยทำงาน แทนเรา
7. เงินช่วยเหลือคนชราจากรัฐบาล

 

รายรับที่จะเข้ามานั้นจะมี 2 แบบด้วยกัน

1. รายรับที่เข้ามาโดยไม่ต้องทำอะไรเลย เช่น เงินบำนาญ ดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้จากการขายสินค้า เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เงินช่วยเหลือจากลูกหลาน
2. รายได้จากงานที่ต้องมีการบริหารจัดการบ้าง เช่น ทำบ้านเช่า การให้เช่าที่ดิน การทำกิจการต่างๆ ยังต้องมีการทำงานอยู่บ้าง แต่ อาจจะไม่มากนัก

 

เตรียมตัววางแผนการเงินไว้รองรับในวัยชรา

ตอนนี้ก็ต้องมาพิจาณาตัวเองเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่นั้น มีช่องทางสร้างรายได้ไว้ใช้จ่ายในวัยชราอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนตั้งแต่ เนิ่นๆ วางแผนและทำตามแผนได้เร็ว ก็จะมีโอกาสหาเงินได้มาก มีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณมากขึ้น ชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่ง ขึ้น เรื่องนี้สำคัญมากที่จำเป็นจะต้องทำ โดยเฉพาะคนโสด

 

การเวางแผนเรื่องการเงินหลังเกษียณมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีโอกาสได้เงินมากน้อยต่างกันไป แต่สำหรับคนที่ไม่ได้วางแผนอะไรไว้ ก็จะต้องทำงานไปจนกว่าจะทำงานไม่ได้ ทำงานไปตลอดชีวิต ดังนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ ควรวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะที่อายุยังน้อย เพราะบางอย่างต้องใช้เวลา เช่น การเล่นหุ้น การฝากธนาคาร ต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะสะสมหุ้นได้มากพอ มีรายได้จากเงินปันผลที่ เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย

 

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้ได้ สำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยก็คือ การมีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายได้ ค่อนข้างมาก เพราะการมีบ้าน มีพื้นที่รอบบ้าน ก็จะสามารถเพาะปลูกพืชผัก ลดรายจ่ายในเรื่องนี้ ก็จะประหยัดเงิน ในวัยเกษียณ แก่ ชราแล้ว มีรายรับเดือนละ 2,000 - 3,000 บาท ก็ยังชีพอยู่ได้สบาย หากไม่เจ็บป่วย

 

การวางแผนการเงินเพื่อรองรับในวัยแก่ชรา เป็นการเดินทางของชีวิตที่ยาวไกล คนมีวินัยในชีวิตและวินัยการเงินสูงมากๆ จึงจะมี ความมั่นคงในบั้นปลายมากกว่าคนทั่วไป แต่ละคนอาจจะทำได้มากน้อยต่างกันไป แต่อย่างน้อยก็ควรจะรู้วิธีเตรียมตัวรับมือ แนวทาง สร้างรายได้ไว้รองรับ ก็จะมีวิธีการต่างๆ ไม่มากไปกว่านี้