บทความสอนวิธีตั้งค่าและเปิดใช้งานไวไฟฮอตสปอตในมือถือ ASUS Zenfone เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตให้มือถือเครื่องอื่น หรือแชร์อินเตอร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานเน็ตได้

 

ในการใช้งานมือถือแอนดรอยด์จะสามารถแชร์เน็ตให้เครื่องอื่นใช้งานได้ อย่างใน ASUS Zenfone ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เข้าการตั้งค่า แล้วแตะ เพิ่มเติม
2. แตะ การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอต


3. แตะ ตั้งค่า WiFi ฮอตสปอต
4. แตะและพิมพ์ชื่อเครือข่ายเช่น zen2laser
5. ความปลอดภัยเลือกแบบ WPA2 PSK
6. แตะและพิมพ์รหัสผ่าน
7. แตะ แสดงรหัสผ่าน เพื่อดูว่าได้ตั้งรหัสผ่านอะไรไว้
8. แตะ บันทึก


9. การแชร์สัญญาณเน็ตให้เครื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ให้แตะแถบเลื่อนลงล่าง
10. แล้วแตะเปิด ข้อมูลมือถือ และ ฮอตสปอต


11. ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เน็ตที่แชร์ ให้เลือกชื่อ เครือข่าย WiFi ที่แชร์ไว้เช่น zen2laser จากนั้นให้ แตะและพิมพ์ รหัสผ่าน เพื่อเชื่อมต่อเน็ต
12. ส่วนการใช้งานผ่านมือถือ ให้เปิด WiFi แล้วเลือกชื่อเครือข่ายเช่นกัน

 

การแชร์สัญญาณเน็ตผ่านมือถือ ต้องกำหนดรหัสผ่านให้เดายาก เพื่อป้องกันคนอื่นแอบใช้เน็ต