การลบไฟล์ใน SD Card ที่ใช้ในมือถือ ASUS Zenfone จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นได้ เพราะเมื่อมีการลบไฟล์ แต่ระบบจะยังไม่ลบ ออกไป ยังเก็บไฟล์เอาไว้ ซึ่งอาจจะกินพื้นที่หลาย GB เลยทีเดียว จึงต้องหาวิธีลบให้หมด

 

การใช้มือถือแอนดรอยด์บางรุ่นอย่างของ ASUS Zenfone แม้จะลบไฟล์แล้ว แต่ระบบยังไม่ลบ ทำให้เปลืองพื้นที่อย่างมาก ลบไปไปกี่ GB ก็ยังอยู่ตามนั้น จึงต้องตามลบให้หมด

 

วิธีลบไฟล์ใน SD Card ในมือถือให้หมดไม่มีเหลือ

1. แตะไอคอน ตัวจัดการไฟล์
2. แตะ ตัววิเคราะห์พื้นที่จัดเก็บ ด้านล่าง


3. ในส่วนของ MicroSD แตะ MicroSD เพิ่มเติม 4. แตะเลือก .trash ซึ่งจะมีขนาด 2.86 GB ไฟล์ที่ถูกลบแล้ว ยังไม่ถูกลบออกไปจริงๆ ทำให้เสียพื้นที่ไปมากถึง 2.86 GB


5. แตะ เลือก .storage
6. แตะ เลือก .0002-022E
7. แตะเลือก ในโฟลเดอร์ทั้ง 4 โฟลเดอร์นี้จะมีไฟล์ที่ลบไปแล้ว แต่ยังถูกเก็บไว้ในถังขยะ ในโฟลเดอรื DCIM จะมีไฟล์มากที่สุด ให้แตะ เข้าไป
8. แตะ .Camera


9. แตะเลือกไฟล์เดียวก่อน ไฟล์ถูกเลือกจะเป็นเครื่องหมายถูก สีส้ม แล้วแตะ ไอคอนเลือกไฟล์ทั้งหมด
10. แตะไอคอน ถังขยะ แตะเลือก ลบอย่างถาวร เพื่อลบออกไปให้หมด แล้วแตะ ตกลง


11. จากนั้นให้ แตะย้อนกลับไปหน้าแรกของแอป ตัวจัดการไฟล์ แล้วแตะ ถังรีไซเคิล
12. ตอนนี้ใน SD Card มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว

 

การใช้งานมือถือ ASUS Zenfone รุ่นนี้ ในการลบไฟล์จะยังไม่ลบออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลจริงๆ จะยังอยู่ในโฟลเดอร์ .trash ต้อง ตามลบให้หมดด้วยวิธีนี้