หลังจากอัพโหลดเสร็จแล้ว ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราได้โดย
1. เชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
2. ไปยังเว็บไซท์ของเราเช่น http://siteth.com/ แล้วกด Enter

 

 

 

เทคนิคพิเศษ
การอัพโหลดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภทนี้โดยเฉพาะ เช่น CuteFTP จะดีกว่า ทำได้เร็วกว่า และถ้าสายหลุดก็สามารถเริ่มต้นอัพโหลดต่อได้ ไม่ต้องเริ่มใหม่ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่

ในการสร้างเว็บไซท์จริงๆ แล้วจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ แต่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้มอง เห็นภาพโดยรวมของการสร้างเว็บไซท์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซท์ระดับสูง ต่อไป