สำหรับการทดลองติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง ผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนตามนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ไปตามลำดับได้เลยครับ
1. จำลองเครื่องของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Appserv
2. ดาวน์โหลด Joomla 1.7 พร้อมภาษาไทยสำหรับรุ่นนี้
3. ติดตั้ง Joomla 1.7 แบบ Local

จำลองเครื่องของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Appserv
โปรแกรม Joomla! จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือต้องติดตั้งลงในพื้นที่ทำเว็บไซต์นั่นเอง จะเป็นเว็บไซต์ฟรีหรือที่ได้เช่าไว้ก็ตาม แต่ถ้าต้องการติดตั้งลง คอมพิวเตอร์ของเรา จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้มีการทำงานเหมือนเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตเสียก่อน ด้วยการติดตั้งโปรแกรม Appserv (ยังมี อีกหลายโปรแกรมให้เลือก)

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Appserv
โปรแกรม Appserv มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ให้เลือกรุ่น 2.5.10 ขึ้นไป ซึ่งจะรองรับการใช้งานกับ Joomla 1.7 ต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้ (พวกรุ่น 2.5.5)

 


อ่านการติดตั้งโปรแกรม Appserv 2.5.10 ที่นี่