การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตั้ง Joomla 1.7 จะใช้โปรแกรม PhpMyAdmin ที่มาพร้อมกับ AppServ โดยจะสร้างดังนี้
1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะเป็น IE หรือ Firefox ก็ได้ แล้วพิมพ์ http://localhost แล้ว กด Enter ชื่อ localhost เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง appserv
2. ถ้าปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังตัวอย่างก็แสดงว่า โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
3. คลิกหัวข้อ phpMyAdmin Database Manager เพื่อเข้าโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล
4. พิมพ์ Username = root ส่วนรหัสผ่าน ก็ตามที่ได้กำหนดไว้ในการติดตั้ง Appserv แล้วคลิกปุ่ม OK


5. คลิกและพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลเช่น seven แล้วคลิก สร้าง


6. สรุปข้อมูลสำหรับเรียกใช้ฐานข้อมูล MySQL ก็จะได้ตามนี้
Host = localhost
Username = root
Password = ตามที่ได้ตั้งไว้ในการติดตั้ง AppServ
Database name = seven
* ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ในการติดตั้ง Joomla 1.7 ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง