บทความสอนวิธีตัดเสียงออกจากไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม VSDC Free Video Edition เพื่อตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกจากวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้ อาจจะ ถ่ายด้วยมือถือหรือกล้องดิจิตอล ฯลฯ

วิธีตัดเสียงออกจากวิดีโอ

1. เข้าโปรแกรม VSDC Free Video Edition
2. คลิก New project...
3. ตั้งค่าการสร้างวิดีโอ เช่น
- Project title ตั้งชื่อวิดีโอ เมื่อ Save ก็จะได้ไฟล์นี้
- Resolution ขนาดของวิดีโอ เช่น 640 x 480
- Framerate เช่น 30 fps
- Frequency คุณภาพเสียงในวิดีโอ จากตัวอย่างคุณภาพเสียงจะเทียบเท่าซีดี
- Channels เลือกแบบ Stereo
- เลือกลักษณะการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก Import video and image
4. คลิก Finish

5. คลิก Drag and Drop media files here
6. คลิกเลือกไดรว์ที่เก็บไฟล์วีดีโอไว้
7. คลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ
8. คลิกปุ่ม Open
9. คลิกปุ่ม Apply Settings

10. คลิกที่ภาพวีดีโอ
11. คลิกแท็บ Sprite Sprite1
12. คลิกเฟรมวีดีโอ
13. ด้านขวามือ เลื่อนแถบเลื่อนลงด้านล่าง ไปที่ตัวเลือก Audio Track เลือก Don't use audio

14. บันทึกไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์ใหม่ คลิก Projects
15. คลิก Export project

16. คลิก Export project
17. คลิกเลือกอุปกรณ์ที่จะนำไฟล์วีดีโอไปใช้เช่น PC
18. คลิกเลือกประเภทของไฟล์วีดีโอ เช่น AVI
19. ด้านล่างให้ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอและเลือกคุณภาพของไฟล์วิดีโอ
20. คลิก Convert files ทำการแปลงเป็นวีดีโอ

 

เราใช้งานไฟล์วิดีโอกันค่อนข้างมาก การจัดการกับไฟล์วีดีโอเบื้องต้น อย่างการตัดเสียง เป็นเรื่องที่ควรรู้และทำให้เป็น ก่อนจะนำไฟล์ไปใช้งาน แบบต่างๆ เช่น โพสต์ใน Youtube, Facebook เป็นต้น

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :