Article Index

 บทความอธิบายการใช้เครื่องมือช่วยในการวาดภาพที่มาพร้อมกับ Word 2007 สำหรับการวาดภาพประกอบในเอกสาร


1. คลิก Shapes
2. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ
3. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออกวาดภาพตามต้องการ
4. เครื่องมือวาดภาพแบบต่างๆ ถูกแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น
- Recently Used Shapes เครื่องมือวาดรูปทรงที่เรียกใช้งานล่าสุด
- Lines เครื่องมือวาดเส้น
- Rectangle เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม
- Basic Shapes เครื่องมือวาดรูปทรงพื้นฐานทั่วไป
- Block Arrows เครื่องมือวาดรูปลูกศร
- Equation Shapes เครื่องมือวาดรูปเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร
- Flowchart เครื่องมือวาดโฟลชาร์ต
- Stars and Banners เครื่องมือวาดรูปดาวและแบนเนอร์
- Callouts เครื่องมือวาดรูปคอลเอาต์
- Action Buttons เครื่องมือสร้างปุ่ม Action
5. การกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาดรูปทรงต่างๆ จะได้รูปทรงที่ได้สมส่วน
6. การกดปุ่ม Ctrl วาดภาพ จะเป็นการวาดแบบออกจากจุดศูนย์กลาง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้อดี ข้อเสีย เครื่องให้อาหารหมาตั้งเวลา

เครื่องให้อาหารน้องหมาแบบตั้งเวลาให้ความสะดวกสำหรับเจ้าของที่จะต้องมีธุระเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน แต่ก็มีข้อดี ข้อเสีย ที่จำเป็นต้องศึกษาก่อนซื้อ เครื่องแพง เพื่อไม่ให้เสียเงินเพราะความไม่รู้ เพราะปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น บางเรื่องแก้ไขไม่จบ แก้ไขไม่ได้เลย อย่างความชื้นของสถานที่ หรือผู้ใช้ที่ไม่ใส่ใจ ไม่มีความรู้ นำไปใช้งาน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง awake, awakened/awoke, awakened/awoken ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น