การทำงานใน LibreOffice 5 Writer บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาด เช่น ลบภาพหรือข้อความโดยไม่ตั้งใจ ก็สามารถยกเลิกการทำงานที่ผิดพลาดนั้นๆ ได้ ซึ่งเราเรียกว่า Undo (อันดู)

1. การใช้งานโปรแกรมนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ เช่น ได้สร้างแถบสี เลือกข้อความไว้
2. แล้วบังเอิญเผลอไปโดนปุ่ม X ที่แป้นพิมพ์ ผลก็คือ ข้อความจะถูกลบทั้งหมด และพิมพ์ ตัว x ในหน้าแทนข้อความแบบนี้
3. ความผิดพลาดแบบนี้เราสามารถแก้ไขได ให้คลิก Edit>>Undo ... เพื่อยกเลิกการลบ เรียกข้อมูลเก่ากลับมาเหมือนเดิม

 

การอันดูยกเลิกความผิดพลาด อาจจะใช้วิธีง่ายๆ ด้วยการกด Ctrl Z ที่แป้นพิมพ์ 2 ปุ่มนี้อยู่ใกล้ๆ กันทางมุมล่างซ้ายของแป้นพิมพ์ ใช้มือเดียวได้ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ก่อน แล้วกดตัว Z แล้วปล่อยพร้อมกันทั้งสองปุ่ม ซึ่งแทบทุกโปรแกรมสามารถใช้การกดปุ่มนี้เป็นปุ่มมาตรฐาน เวลาใช้โปรแกรมอะไรก็ตาม หากทำผิดพลาดไป ก็ลองกดปุ่มนี้ก่อน ไม่ว่าจะเผลอลบไฟล์ ลบข้อความ ลบภาพ ฯลฯ

  

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :